Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Dina rättigheter på jobbet

Om du flyttar till ett annat EU-land och arbetar gäller samma villkor på arbetsplatsen för dig som för medborgarna i det landet. Varje land har egna regler på arbetsmarknaden. Men EU har också skapat en del gemensamma bestämmelser.

Du har rätt till samma villkor som medborgarna i det land där du arbetar. Det gäller till exempel:

  • lön
  • arbetsvillkor
  • förmåner och fackliga rättigheter.

Hur villkoren ser ut skiljer sig mellan EU-länderna. I vissa länder bestäms de framför allt genom lagar. I andra länder är det avtal mellan arbetsgivare och fackförbund som styr.

En översikt över reglerna i EU-länder finns samlade på EU-kommissionens webbplats.

EU-kommissionen – Leva och arbeta

EU sätter en lägsta nivå för vad länderna ska leva upp till på arbetsmarknaden. Medlemsländerna kan sedan välja att ha mer generösa villkor för arbetstagarna. Här är några exempel på vad som gäller oavsett i vilket EU-land du arbetar.

Förbjudet att diskriminera

Det är förbjudet att diskriminera någon i arbetslivet på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Men en arbetsgivare kan till exempel kräva att du ska ha yrkeserfarenhet för ett visst arbete och därmed en viss ålder.

Förbudet mot att diskriminera någon på grund av ras eller etniskt ursprung gäller i samhället i stort, till exempel vid anställningar.

I varje EU-land finns en myndighet med uppgift att hjälpa personer som blir diskriminerade. I Sverige är det Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Diskrimineringsombudsmannen

Arbetstider och semester

EU:s arbetstidsregler ger dig som arbetstagare rätt till bland annat:

  • rast efter 6 timmars arbete
  • elva timmars ledigt per dygn
  • fyra veckors semester per år
  • högst 48 timmars arbetstid i veckan (genomsnitt)

Det kan finnas undantag, till exempel om man arbetar inom serviceyrken eller inom turism.

EU har också regler om deltidsarbete och tidsbegränsade anställningar. Om du arbetar deltid får du inte behandlas mindre förmånligt än heltidsarbetande. Varje medlemsland ska ha bestämmelser om hur många gånger eller hur länge en tidsbegränsad anställning får förnyas.

Föräldrars rätt att vara lediga

Mammor har rätt att vara lediga minst 14 veckor från sitt arbete i samband med förlossningen enligt EU:s regler. Det är förbjudet att säga upp en kvinna på grund av graviditet eller för att hon ska föda barn.

Hur länge föräldrar kan vara lediga från arbetet för att ta hand om sina barn varierar mellan EU-länderna. Det gäller även vilken ersättning föräldrarna får. EU har satt en undre gräns, vilket ger mammor och pappor rätt att vårda sitt barn under minst fyra månader fram till dess att barnet är åtta år.

Säker arbetsmiljö

EU påverkar också arbetsmiljön. De EU-regler som finns handlar bland annat om att arbets- och skyddsutrustning ska vara säker och att det ska finnas gränsvärden för farliga ämnen. Varje medlemsland kan komplettera med egna lagar på arbetsmiljöområdet.

Ditt Europa - Arbetsmiljö

Senast uppdaterad: 2016-03-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.