Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Man som arbetar i kafé. Foto: Melker Dahlstrand.

Rätt att arbeta i EU

Är du svensk medborgare har du rätt att arbeta i andra EU-länder. Om du stannar längre än tre månader kan du behöva anmäla dig hos en myndighet i landet. Du ska visa att du är anställd eller att du kan försörja dig på något annat sätt.

Som medborgare i ett EU-land

  • Har du rätt att arbeta i de andra EU-länderna. Vissa undantag gäller för medborgare från Kroatien och för EU-medborgare som vill arbeta i Kroatien.
  • Behöver du inget arbetstillstånd, men du kan behöva registrera dig hos myndigheterna om du stannar längre än tre månader.
  • Kan du också arbeta i Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Vissa undantag finns.

Om du är svensk medborgare behöver du inget arbetstillstånd eller uppehållstillstånd för att flytta till ett annat EU-land för att arbeta.

Registrera dig efter tre månader

Om du stannar längre än tre månader kan du behöva registrera dig hos en myndighet. Du ska då visa upp ett anställningsbevis eller en bekräftelse på anställning från arbetsgivaren. Har du ännu inget arbete ska du kunna visa att du kan försörja dig på något annat sätt.

EURES – Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet
Ditt Europa - Arbetstillstånd

Möjligt att arbeta inom de flesta yrken

I princip är det möjligt att arbeta inom de flesta yrken. Men för några arbeten krävs att du är medborgare i landet, till exempel vissa tjänster inom polisen, domstolarna, försvaret och statsförvaltningen.

Särskilda regler gäller också inom yrken som kräver legitimering eller certifiering, till exempel läkare eller advokat. Då kan du behöva ett särskilt tillstånd. Det kallas att yrkena är reglerade. Länderna har egna regler för vilka yrken som är reglerade.

I varje EU-land finns ett informationskontor dit du kan vända dig för att få veta vad som gäller för ditt yrke. Kontakta Universitets- och högskolerådet i Sverige.

Universitets- och Högskolerådet – Arbeta i Sverige
Enic-naric – erkännande av examina (eng)

Ta med familjen

Din familj får oavsett nationalitet flytta med dig om du ska arbeta i ett annat EU-land. Som familj räknas:

  • man/hustru eller registrerad partner om landet du ska flytta till likställer det med äktenskap
  • era barn som ännu inte har fyllt 21 eller är ekonomiskt beroende av er
  • föräldrar och svärföräldrar som är ekonomiskt beroende av er.

Dina familjemedlemmar har precis som du rätt att arbeta och dina barn har rätt att gå i skolan och studera i det nya landet.

Om du blir sjuk

Du omfattas av sjukförsäkringen i det land du arbetar. Vissa länder kräver att du ska ha arbetat eller bott en viss tid i landet innan du kan ta del av förmånerna. Du har då rätt att tillgodoräkna dig tid som du varit försäkrad i ett annat land, till exempel att du har varit socialförsäkrad i Sverige.

Kontakta Försäkringskassan om du behöver ett intyg om att du har varit försäkrad i Sverige.

Försäkringskassan - Sjuk utomlands

Om du blir arbetslös

Om du skulle bli arbetslös har du rätt att vara kvar i landet om du anmäler dig som arbetssökande vid arbetsförmedlingen där. Har du varit anställd kortare tid än ett år, har du rätt att stanna kvar i landet under minst sex månader.

Du kan tillgodoräkna dig arbets- och försäkringsperioder i Sverige eller andra EU-länder för att få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i landet.

Ditt Europa - Arbetslöshet och förmåner

Medborgare i land utanför EU

Om du bor i Sverige men är medborgare i ett land utanför EU har du inte automatiskt rätt att flytta och arbeta i ett annat EU-land. Om du har bott i fem år i ett EU-land, till exempel Sverige, kan du få status som så kallad varaktigt bosatt. I Sverige du vänder dig till Migrationsverket för att få den statusen.

Varaktigt bosatta har möjlighet att flytta till ett annat EU-land för att arbeta. Reglerna om varaktigt bosatta gäller inte i Danmark, Irland och Storbritannien. Även andra EU-länder kan i vissa fall begränsa möjligheten.

De flesta EU-länder har en ambassad i Sverige. Kontakta ambassaden för det landet du vill arbeta i så får du mer information om vad som gäller.

Migrationsverket - status som varaktigt bosatt
Eniro - Ambassader

Information för tredjelandsmedborgare som vill flytta till EU

På EU:s immigrationsportal finns information för tredjelandsmedborgare som vill flytta till ett EU-land. Där informerar alla medlemsländer om vad som gäller om man vill flytta till EU, till exempel var man ansöker om arbetstillstånd i ett visst land och vilka rättigheter man har som migrant.

EU-kommissionen - Immigrationsportal (eng)

Ordförklaringar

Tredjelandsmedborgare

Tredjelandsmedborgare är en person som är medborgare i ett land utanför EU/EES.

Läs mer om Tredjelandsmedborgare
Senast uppdaterad: 2016-03-15

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.