Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Söka arbete i annat EU-land

Om du är medborgare i Sverige har du rätt att jobba i övriga EU. Är du arbetslös kan du få din A-kasseersättning utbetald under en viss tid medan du söker arbete i ett annat EU-land. 

Vill du ta reda på hur arbets- och levnadsvillkor ser ut i andra EU-länder och vilka arbeten som efterfrågas? På Arbetsförmedlingens och Eures webbplatser hittar du information om det.

På Arbetsförmedlingen kan du också vända dig till en särskild Eures-rådgivare, för att ställa frågor om arbete i andra EU-länder. Eures är ett samarbete mellan medlemsländernas arbetsförmedlingar och EU-kommissionen.

Eures – Den europeiska portalen för rörlighet i arbetslivet 
Arbetsförmedlingen – Jobba i ett annat land 
Ditt Europa – Söka jobb utomlands

Tid för att söka arbete i landet

Du behöver varken arbetstillstånd eller uppehållstillstånd när du åker till ett annat EU-land för att söka arbete. Men om du ska stanna längre än tre månader, kan landet kräva att du registrerar dig hos myndigheterna.

Har du inte fått något jobb efter tre månader i landet, måste du visa att du har tillräckligt med pengar för att klara din försörjning för att få stanna en längre period.

Ta med A-kassa

Om du är arbetslös i Sverige kan du få din arbetslöshetsersättning utbetald medan du söker arbete i ett annat EU-land. Du behöver ett intyg från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF).

Ansökan om intyget fyller du i tillsammans med din arbetsförmedling.

För att få ett intyg krävs bland annat att du:

  • har rätt till arbetslöshetsersättning
  • varit anmäld hos arbetsförmedling i minst fyra veckor
  • varit helt arbetslös i minst fyra veckor innan du reser.

Intyget lämnar du in på den lokala arbetsförmedlingen i landet när du registrerar dig som arbetssökande.

Du har rätt att behålla din svenska a-kassa utomlands under en begränsad period. Har du inom denna period inte fått något arbete måste du återvända till Sverige. Här anmäler du dig till arbetsförmedlingen igen och kan då behålla den svenska a-kassan.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen – Intyg för att söka jobb i EU

Utbildningskrav för vissa yrken

I princip är det möjligt att arbeta inom de flesta yrken. Men för några arbeten krävs att du är medborgare i landet, till exempel vissa tjänster inom polisen, domstolarna, försvaret och statsförvaltningen.

Särskilda regler gäller också inom yrken som kräver legitimering eller certifiering, till exempel läkare eller advokat. Då kan du behöva ett särskilt tillstånd. Det kallas att yrkena är reglerade. Länderna har egna regler för vilka yrken som är reglerade.

I varje EU-land finns ett informationskontor dit du kan vända dig för att få veta vad som gäller för ditt yrke. Kontakta Högskoleverket i Sverige.

Universitets- och Högskolerådet – Bedömning av utländsk utbildning
Enic-naric – erkännande av examina (eng)

Medborgare i ett land utanför EU

Om du bor i Sverige men är medborgare i ett land utanför EU har du inte automatiskt rätt att flytta och arbeta i ett annat EU-land.

Om du har bott i fem år i ett EU-land, till exempel Sverige, kan du få status som så kallad varaktigt bosatt. I Sverige du vänder dig till Migrationsverket för att få den statusen.

Varaktigt bosatta har möjlighet att flytta till ett annat EU-land för att arbeta. Reglerna om varaktigt bosatta gäller inte i Danmark, Irland och Storbritannien. Även andra EU-länder kan i vissa fall begränsa möjligheten.

De flesta EU-länder har en ambassad i Sverige. Kontakta ambassaden för det landet du vill arbeta i så får du mer information om vad som gäller.

Migrationsverket - status som varaktigt bosatt
Eniro - Ambassader

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen
Senast uppdaterad: 2016-03-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.