Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Folkvimmel på Riksbron framför Riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.

EU-medborgarskap ger rösträtt och rätt att resa fritt

EU-medborgarskapet ger alla som är medborgare i ett EU-land rättigheter inom EU. Till exempel får EU-medborgare rösta och ställa upp i Europaparlamentsvalet.

Om du är medborgare i ett EU-land är du samtidigt unionsmedborgare, även kallat EU-medborgare. Unionsmedborgarskapet ersätter inte det nationella medborgarskapet utan handlar istället om att medborgaren får vissa rättigheter kopplade till EU. Du kan alltså inte avsäga dig det ena för att bara vara medborgare i det andra.

EU-medborgares rättigheter

Som unionsmedborgare har du rätt att:

  • resa fritt och befinna dig i alla EU-länderna
  • rösta i kommunala val och i val till Europaparlamentet där du bor, även om du inte är medborgare i bosättningslandet
  • ställa upp i kommunval och Europaparlamentsval där du bor
  • få hjälp av ett annat EU-lands ambassad eller konsulat i ett land utanför EU om ditt hemland inte finns representerat i det landet
  • skriva till Europaparlamentet och att klaga till EU-ombudsmannen
  • skriva till och få svar på något av EU:s 24 officiella språk om du skriver till EU:s institutioner
  • rätt att få tillgång till handlingar från Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen.

Rösträtt vid Europaparlamentsval i Sverige

Du får rösta i Europaparlamentsvalen i Sverige om du har fyllt 18 år senast på valdagen och är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
  • medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige.

Om du är medborgare i ett annat EU-land måste du anmäla dig till röstlängden för att få rösta i Sverige. Även svenska medborgare som bor utomlands kan behöva anmäla sig till röstlängden.

Valmyndigheten - Rösträtt

Rätt att ställa upp i Europaparlamentsval i Sverige

Om du vill ställa upp i valet till Europaparlamentet i Sverige måste du kandidera för ett parti. Det går alltså inte att ställa upp som fristående kandidat.

Om du är utländsk EU-medborgare kan du kandidera på ett svenskt mandat till Europaparlamentet om du är folkbokförd i Sverige. Svenska medborgare som har flyttat från Sverige kan också ställa upp i valet på ett svenskt mandat. Du kan naturligtvis inte kandidera i flera länder samtidigt.

Ordförklaringar

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-03-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.