Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Personuppgifter och integritet

Du måste normalt godkänna att dina personuppgifter behandlas i databaser eller liknande. Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig.

EU har regler för att skydda människor mot kränkningar när deras personuppgifter behandlas.

Med behandling menas allt man gör med personuppgifterna, vare sig det sker med hjälp av en dator eller inte. Det gäller till exempel insamling, registrering och lagring. Privatpersoners behandling av uppgifter i helt privat syfte är undantagna från reglerna.

Foton är också personuppgifter

Personuppgifter är alla typer av information som direkt eller indirekt kan kopplas till enskilda personer som är i livet. Det kan till exempel vara namn, kundnummer och foton.

Godkännande krävs

Du måste normalt sett godkänna att dina personuppgifter behandlas. Undantag gäller när du till exempel ingår ett avtal, för att skydda dina grundläggande intressen eller vid myndighetsutövning.

Godkännande behövs normalt sett inte heller när uppgifterna är ostrukturerade. Att uppgifter är ostrukturerade betyder att de förekommer i till exempel löpande text på internet, i e-post eller är videoupptagningar.

Du har rätt att få ut uppgifter om dig själv

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om dig själv hos till exempel en myndighet, ett företag eller en organisation. Om det inte finns några uppgifter om dig ska du få en bekräftelse på det. Normalt ska informationen lämnas inom en månad.

Nya regler 2018

2018 börjar nya regler om hantering av personuppgifter gälla. Bland annat blir kraven strängare på att företag och andra organisationer ska informera om hur de hanterar enskildas personuppgifter.

Datainspektionen - EU:s dataskyddsreform

Senast uppdaterad: 2016-03-17

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.