Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Från EU-förslag till svensk lag

EU i vardagen

Den 1 september 2009 förbjöds tillverkningen av de första sorterna av glödlamporna. Då hade det gått nästan exakt sex år sedan EU-kommissionen presenterade sitt förslag om en EU-lag.

I Sverige är det Energimyndigheten som har det dagliga ansvaret för att EU-reglerna om energisnålare belysning blir genomförda. Men vägen från förslaget i EU till verklighet i den svenska vardagen har varit lång.

Det började med ett förslag från EU-kommissionen 2003 och klubbades så småningom 2008 som en lag i riksdagen.

Augusti 2003 - EU-kommissionen lägger förslaget

I augusti 2003 föreslår EU-kommissionen ett direktiv om ekodesign, som bland annat handlar om krav på energisnålare belysning.

Kommissionen hade förberett lagförslaget under en längre tid och bland annat diskuterat frågan med företag och organisation.

Kommissionen består av en ledamot från varje EU-land och ska se till EU som helhet, inte till enskilda länders intressen. Margot Wallström är svensk ledamot i kommissionen när förslaget läggs.

April 2004 - Europaparlamentet tar ställning till förslaget

I Europaparlamentet blir utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ansvarigt för att behandla förslaget.

I april 2004 röstar Europaparlamentet om förslaget och föreslår vissa tillägg, bland annat om tydlig information till konsumenterna om hur produkterna påverkar miljön.

November 2004 - Medlemsländerna förhandlar i ministerrådet

I ministerrådet träffas ministrar från alla EU-ländernas regeringar och diskuterar förslaget flera gånger. Mona Sahlin är samhällsbyggnadsminister och den svenska regeringens representant i ministerrådet.

I november 2004 tar ministerrådet ställning till Europaparlamentets förslag om ändringar. Ministerrådet håller med Europaparlamentet i en hel del frågor, men inte i alla. Frågan går tillbaka till Europaparlamentet.

Regeringen och riksdagen diskuterar

Innan Mona Sahlin reser till ministerrådet har hon haft överläggningar med riksdagens EU-nämnd. Regeringen är nämligen skyldig att samråda med riksdagen och måste få riksdagens stöd inför förhandlingarna i ministerrådet. 

April 2005 - Europaparlamentet tar ett nytt beslut

Frågan går tillbaka till Europaparlamentet. Europaparlamentet och ministerrådet blir överens och Europaparlamentet fattar sitt beslut i april 2005.

Maj 2005 - Ministerrådet håller med Europaparlamentet

I maj 2005 är frågan tillbaka hos ministerrådet som godkänner de ändringar Europaparlamentet fört in i förslaget. 

Därmed har Europaparlamentet och ministerrådet kommit överens och har beslutat om direktivet om ekodesign.

Mars 2008 – Riksdagen beslutar om en ny lag i Sverige

När EU-beslutet om ekodesign är klubbat blir det dags för medlemsländerna att införa reglerna.

Sverige har nu en borgerlig regering och Andreas Carlgren är miljöminister. Han överlämnar regeringens proposition till riksdagen den 1 november 2007. Förslaget är att Sverige skapar en lag om ekodesign. Energimyndigheten ska se till att genomföra den.

Riksdagen antar lagen den 6 mars 2008 och den 1 maj samma år börjar den gälla.

September 2009 – Tillverkningen av vissa glödlampor förbjuds

Ordförklaringar

Direktiv

Direktiv är en typ av EU-lag. Ett direktiv sätter upp mål för vad som ska uppnås med EU-lagen, men varje land avgör på vilket sätt målen ska nås med egen lagstiftning.

Läs mer om Direktiv

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-03-31

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.