Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Lampor är energipolitik

EU i vardagen

I EU ska energiförbrukningen minska med 20 procent fram till år 2020. Ett sätt att uppnå målet är att ställa krav på produkter som använder energi –till exempel lampor. De måste vara energisnåla för att få tillverkas.

EU har samlat sina regler om krav på elektriska produkter i det så kallade ekodesigndirektivet. När en tillverkare tar fram en ny elektrisk produkt ska både energianvändning och miljöpåverkan finnas med i beräkningen – där av namnet ekodesign.

Kraven finns på två typer av produkter:

  • Energianvändande, till exempel lampor och datorer
  • Energirelaterade, till exempel fönster och isoleringsmaterial.

Produkterna ska tillverkas och fungera på ett sätt så att de bidrar till att energiförbrukningen minskar. LED-lampor använder till exempel en femtedel av den energi som en glödlampa använder för att ge motsvarande ljus.

Elmätaren ska ge koll

Elmätare som visar hur mycket varje hushåll förbrukar och tydliga elräkningar från energiföretagen är andra exempel på EU-regler. De ska göra det lättare för var och en att minska sin energiförbrukning. Varje medlemsland i EU ska också ha en handlingsplan för energieffektivisering.

EU har särskilda bidrag som företag och organisationer kan söka för att skapa energisparande metoder.

En pusselbit i klimatpolitiken

Den släckta glödlampan ingår som en del i EU:s energi- och klimatpolitik. EU:s övergripande klimatmål är att hindra den globala uppvärmningen från att öka med mer än två grader jämfört med tiden innan industrialiseringen startade.

EU har fyra mål som ska vara uppfyllda 2020. Klimatmålen brukar förkortas 20-20-20.

  • Minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 1990 års nivåer.
  • Sänka energiförbrukningen med 20 procent.
  • Höja andelen förnyelsebar energi till 20 procent av all energikonsumtion.
  • Höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.
Senast uppdaterad: 2016-03-31

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.