Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Begära ut EU-dokument

Du har rätt att få ut handlingar från EU:s institutioner. Alla EU-institutioner har databaser där man kan söka efter dokument.

Du har rätt att få ut EU-handlingar från Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionen. Ansök skriftligen på svenska eller något av EU:s andra språk. Du behöver inte motivera varför du vill läsa dokumentet.

Du ska få svar på din ansökan inom 15 arbetsdagar. EU-institutionerna måste motivera avslag på ansökan skriftligen och ge information om hur du överklagar beslutet.

Du kan få ut dokumentet i pappersform eller i elektronisk version. Det är gratis att läsa handlingen på plats, att få en kopia på dokument under 20 sidor eller att få dokumentet elektroniskt. Handlingarna ska även lämnas ut i alternativa media, till exempel punktskrift.

Kontaktuppgifter till EU-institutionerna och information om hur du ska göra för att begära ut dokument finns nedan:

Europaparlamentet – Tillgång till handlingar
Ministerrådet - Ansökan om handlingar
EU-kommissionen - Tillgång till handlingar (eng)

Söka i EU:s dokumentdatabaser

Du kan söka efter handlingar i EU-institutionernas dokumentdatabaser. Databaserna innehåller alla EU-institutionernas dokument, men en del är inte direkt tillgängliga. Databaserna finns på de följande adresserna:

Sök i Europaparlamentets databas
Sök i ministerrådets databas
Sök i EU-kommissionens databas

Det kan vara ganska komplicerat att söka i databaserna, men de innehåller mycket information. Pröva med att söka på flera olika språk och utnyttja dokumentnumren och andra klassificeringsuppgifter för att hitta relaterad information. I det fall ett dokument inte är direkt tillgängligt i databasen kan du alltid begära ut det från den aktuella EU-institutionen.

Undantag från att lämna ut dokument

EU-institutionerna ska, om det inte finns ett övervägande samhällsintresse, vägra att lämna ut dokument om det undergräver skyddet för:

  • enskildas privatliv och integritet
  • allmän säkerhet
  • försvar och militära frågor
  • internationella förbindelser
  • EU eller EU-ländernas finansiella, monetära eller ekonomiska politik
  • affärsintressen
  • rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning
  • syftet med inspektioner, utredningar och revisioner.

Det är vanligt att bara delar av en handling inte kan lämnas ut. Du har då rätt att få ta del av de övriga delarna. Sekretessen ska prövas och motiveras i varje enskilt fall när någon begär att få ta del av en handling.

För handlingar som kommer från en tredje part ska EU-institutionerna, om det inte är uppenbart om en handling ska lämnas ut eller inte, rådfråga avsändaren innan den fattar sitt beslut.

EU-länder kan begära att en handling som kommer från dem inte ska lämnas ut utan att de godkänner det. EU-länder som tagit emot EU-dokument ska rådfråga den sändande EU-institutionen innan de lämnar ut dokumenten.

Ordförklaringar

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-03-29

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.