Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Klaga på EU

Du kan vända dig till EU-kommissionen om du anser att Sverige inte följer EU-lagar. Vill du klaga på EU:s politik kan du till exempel kontakta de svenska politiker som är med och påverkar EU:s beslut.

Det finns flera vägar att gå om du vill klaga på hur EU eller Sverige hanterar EU-frågor. På denna sida hittar du några tips på vart du kan vända dig. 

Klaga på att ett EU-land inte följer EU:s regler

Om du tycker att ett EU-land, till exempel Sverige, inte följer EU:s regler eller tillämpar reglerna på fel sätt kan du klaga till EU-kommissionen. Det kan leda till att kommissionen undersöker saken och i sista hand till att kommissionen väcker talan mot landet i EU-domstolen. Det är EU-kommissionen som beslutar om detta. Du kan inte själv vända dig till EU-domstolen för att få en fråga utredd.

Europeiska kommissionen - Tillämpning av EU-rätten
EU-kommissionen - Att göra en anmälan

Klaga på EU:s institutioner hos EU-ombudsmannen

EU-ombudsmannen finns till för medborgarna och hjälper till om EU:s institutioner har gjort något fel. Du kan klaga hos ombudsmannen till exempel om du blivit orättvist behandlad, vid maktmissbruk eller om du inte har fått ta del av information. Du kan skriva på alla officiella EU-språk och du ska få svar på samma språk. På Europeiska ombudsmannens webbplats finns information om hur du skickar in ett klagomål.

Europeiska ombudsmannen 

Klaga på EU:s politik

Vill du klaga på den politik som drivs i EU kan du exempelvis vända dig till:

  • Ministrar i regeringen, som deltar i ministerrådets möten och beslutar om nya EU-regler.
  • De svenska Europaparlamentarikerna, som är med och beslutar om nya EU-regler.
  • Riksdagsledamöter: EU-nämndens ledamöter håller till exempel överläggningar med regeringen inför beslut i ministerrådet.
  • EU-kommissionens representation i Sverige.

Sveriges regering
Svenska EU-parlamentariker
Riksdagen – Utskotten och EU-nämnden
EU-kommissionens representation i Sverige

Ordförklaringar

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-03-23

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.