Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU agerar i internationella organisationer

EU agerar samordnat på den internationella arenan. Unionen spelar en viktig roll i Förenta nationerna (FN) och samarbetar med NATO kring krishantering.

EU samordnar sitt uppträdande i internationella organisationer och konferenser för utrikes- och säkerhetspolitik. Samordningen sköts av EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Hon är även chef Europeiska unionens utrikestjänst (EEAS) och EU:s 140 delegationer och kontor runtom i världen. I internationella sammanhang som rör bistånd och handel företräds EU av EU-kommissionen.

EU är observatör i FN

EU samarbetar med FN:s olika organ, byråer och program. Det gäller till exempel utvecklingsarbete, humanitärt bistånd, krishanteringsinsatser, mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

EU har observatörsstatus i FN och har en delegation vid FN-högkvarteret i New York. EU beslutar varje år om gemensamma prioriteringar för arbetet i FN:s generalförsamling. EU-ländernas representanter agerar samordnat och röstar gemensamt i FN:s generalförsamling.

EU-länder som sitter i FN:s säkerhetsråd ska samråda med varandra och informera övriga EU-länder och den höga representanten. De ska hävda EU:s ståndpunkter och intressen så länge det inte påverkar deras ansvar gentemot FN.

EU är viktig aktör i OSSE

EU spelar en viktig roll i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och EU-länderna samordnar sitt agerande om till exempel demokratifrämjande, mänskliga rättigheter och rättstatens principer.

Representanter för EU-ländernas delegationer till OSSE i Wien träffas regelbundet. OSSE:s högsta organ är Ständiga rådet i Wien. Huvudregeln att planerade anföranden där ska vara gemensamma för hela EU.

EU och NATO

EU och Nato samarbetar för att ge EU tillgång till NATO:s resurser för militär krishantering. Samarbetet gäller de medlemmar som antingen är NATO-medlemmar eller med i Partnerskap för fred-samarbetet (vilket innebär att Cypern inte är med). Avtalet omfattar:

  • garanterad tillgång till Natos planeringskapacitet och strategiska ledning
  • tillgång till andra Nato-resurser och gemensamma tillgångar efter godkännande från NATO i varje enskilt fall
  • olika arrangemang för ledning av EU-operationer med Nato-resurser
  • anpassning av Natos försvarsplanering för att inkludera samarbetet med EU.

Alla EU-länder utom Cypern, Finland, Irland, Malta, Sverige och Österrike är medlemmar av den nordatlantiska försvarsorganisationen (NATO). Det är NATO som är deras försvarsallians och grunden för deras kollektiva försvar.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen
Senast uppdaterad: 2016-06-22

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.