Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Så styr EU utrikespolitiken

Det är ministerrådet och EU:s höga representant för utrikes- och säkerhetspolitik Federica Mogherini som styr den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Till sin hjälp har Mogherini den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Men de övergripande målen och strategierna slås fast av Europeiska rådet.

Europeiska rådet ska besluta om de allmänna riktlinjerna för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP). Rådet har spelat en stor roll när det gäller utvecklingen mot en gemensam europeisk försvars- och säkerhetspolitik.

Ministerrådet ansvarar för att utforma och genomföra GUSP. Ansvaret delas med den höga representanten för utrikes- och säkerhetspolitiken Federica Mogherini. Arbetet sker i rådskonstellationen för utrikesfrågor, där EU-ländernas utrikesministrar deltar.Varje medlemsland eller den höga representanten kan föreslå åtgärder och uttalanden. Men ministerrådet fattar de formella besluten.

Det är den höga representanten som representerar EU internationellt inom sina ansvarsområden. Den höga representanten brukar även kallas för EU:s utrikesminister. Federica Mogherini är EU:s höga representant sedan 1 november 2014. 

EU:s utrikestjänst bistår med råd

EU:s utrikesminister har stöd av ett organ, den europeiska utrikestjänsten (EEAS). Där samlas EU:s resurser på det utrikes- och säkerhetspolitiska området för att bland annat öka samstämmigheten när EU agerar vid krissituationer. Utrikestjänsten ska i första hand bistå Mogherini med att utforma och samordna den gemensamma politiken. Institutionen kom till efter ett beslut i Lissabonfördraget.

Införandet av EEAS innebär att EU har ändrat sitt sätt att arbeta inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken men det förändrar inte beslutsfattandet inom politiken. Grundprincipen är fortfarande mellanstatlighet vilket innebär att besluten fattas med enhällighet i ministerrådet.

Ordförklaringar

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-06-17

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.