Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Om webbplatsen

EU-upplysningens webbplats ska ge opartisk och allsidig information om EU och det svenska EU-medlemskapet.

Informationen ska vara partipolitiskt neutral, saklig, allsidig och lättförståelig. Den ska vara tillgänglig för alla.

Andra språk och teckenspråk

I avdelningen Andra språk/Other Languages finns information på 22 olika språk och språkvarianter. Informationen finns dels på alla nationella minoritetsspråk i Sverige, dels på språk som talas av personer som bor i Sverige och är födda i ett annat land. Informationen finns också på teckenspråk.

På EU-upplysningens webbsidor på andra språk och teckenspråk kan du bland annat läsa om vilka EU-länderna är, inom vilka områden de samarbetar, hur besluten fattas och hur du kan påverka EU.

Policy för text och länkar

EU-upplysningen är mån om att text och innehåll på webbplatsen används på ett sådant sätt att det inte uppstår någon tvekan om vem som är avsändare av informationen.

Artiklarna omfattas av bestämmelserna i upphovsrättslagen. Publicerade texter får återges, helt eller delvis, under förutsättning att källan anges. Däremot får inte bilder och grafik användas utan tillstånd från rättighetshavaren. Mångfaldigande i kommersiellt syfte är inte tillåtet.

Länka gärna till eu-upplysningen.se, men vi ber dig respektera följande: 

  • Ange länken till EU-upplysningens webbplats på ett neutralt sätt. Citat eller länkning till EU-upplysningens texter med bild kan göra att besökare felaktigt associerar EU-upplysningen med innehållet på den webbplats där länken är placerad.
  • Använd inte EU-upplysningens logotyp för att länka till EU-upplysningens webbplats. Vi vill undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
  • Använd endast så kallad hypertextlänk, det vill säga då användaren klickar på länken förflyttas han eller hon till EU-upplysningens webbserver.
  • Använd inte så kallad ramlänkning (frameslänkning), det vill säga länka inte så att EU-upplysningens webbplats placeras inom ramarna (frameset) för en annan webbplats.
  • Om du vill länka till någon av våra informationsmaterial i pdf-format, så länka direkt till dokumentet på EU-upplysningens webbplats. Detta för att undvika att gammalt material eller gamla versioner finns tillgängliga utanför vår kontroll.

Bilder och grafik

Bilder och grafik på EU-upplysningens webbplats skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att bilderna inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetshavaren.

Exempel på nyttjande som kräver tillstånd är kopiering av bilder till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av bilderna, oavsett metod.

Bilderna på webbplatsen får inte användas utan fotografernas medgivande. Namn på fotografen eller information om vilken bildkälla bilden är hämtad ifrån, finns angivet i alternativtexten som visas då muspekaren placeras på bilden.

Illustrationerna på webbplatsen är inte heller fria att använda.

Senast uppdaterad: 2016-06-03

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.