Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EO-historjá oanehaččat

EO:s leat 28 riikka main ovttas leat sullii 508 miljovnna ássi. Eanet riikkat háliidit šaddat miellahttun, earret eará Serbia ja Turkia.

Manin Eurohpá riikkat álge ovttasbargat? Máŋga eurohpálaš riikka háliidedje veaháš maŋŋil nuppi máilmmisoađi ovttasbargat vai eastit ođđa sođiid. Danin ásahedje guhtta riikka Eurohpálaš čađđa- ja stálleoktavuođa 1952. Sis galggai ovttas leat vástu čađa ja stáli buvttadeamis, mat ledje dehálaš álgoávdnasat soahteindustriijas. Ná galge eastit soames riikka válbmanišgoahtime soahtái. Dát leai vuosttas lávki EO ásaheapmái.

Ovttasbargu rievddai 1958 guoskat maid eará buktagiid, bálvalusaid ja kapitála. Olles ovttasbargu gohččoduvvui moadde jagi maŋŋel EG, Eurohpálaš oktavuohta. Áiggi mielde šadde earret eará biras, eanandoallu ja fievrrideamit bargun EG:i. 1993 EG šattai dan sadjái EO – Eurohpálaš ovttastus. Dalle šattai ovdamearkka dihte vejolažžan riikkaide bargat ovttas olgoriikka politihkalaš áššiiguin. Dan maŋŋil leat vel 16 riikka šaddan EO miellahttun, mii váikkuha ovttasbarggu hápmái.

Ordförklaringar

EG

EG står för Europeiska gemenskaperna och var föregångaren till dagens EU (Europeiska unionen). EG var en del av EU fram till 2009 då EG upphörde att existera.

Läs mer om EG
Senast uppdaterad: 2013-12-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.