Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Got váikkuhit EO:ii?

Jus háliidat váikkuhit EO mearrádusaide sáhtát váldit oktavuođa soapmásiin guhte bargá EO-áššiiguin, dehe mearrida EO-áššiin.

Eurohpáparlamentáralaččat: Eurohpá-parlameanttas gávdnojit ruoŧa lahtut geat leat mielde váikkuheame EO-mearrádusaide. Oktavuođabarggut daidda gávdnojit www.europaparlamentet.se. Sáhttá maid váldit oktavuođa Ruoŧa Eurohpá-parlameantta dieđihankantuvrii, telefovdna 08-562 444 55, e-poasta Contact.

Riikkabeivviidlahtut: Riikkabeivviid lahtut ásahit lágaid Ruoŧas ja addet ráđđehussii oaiviliid ovdal ministarčoahkkin mearrádusaid. www.riksdagen.se siiddus gávdnojit čujuhusat daidda 349 lahttui ja riikkabeivviid politihkalaš bellodagaide.

Ráđđehusa ministarat: Ruoŧa ministarat oassálastet EO ministarráđđečoahkkimiidda gos sii mearridit ođđa EO-njuolggadusain. www.regeringen.se siiddus gávdnojit oktavuođadieđut ráđđehusa buot ministariidda.

EO-kommišuvdna: EO-kommišuvdna háliida dávjá buktit oaiviliid lágaid álgočállosiidda. Miljovdna EO-orrut sáhttet maid orruidvuolggahusas ávžžuhit kommišuvnna láhkaevttohussii. Ovttaskas sáhttá váldit oktavuođa Ruoŧa EO-kommišuvnna kantuvrii, telefovdna 08-562 44 11, e-poasta Contact. Webbačujuhus lea ec.europa.eu/sverige/index_sv.htm.

Organisašuvnnat: Máŋggat organisašuvnnat ovttasbarget eurohpálaš dásis váikkuhan dihte EO-i.

Ordförklaringar

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet
Senast uppdaterad: 2013-12-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.