Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU oanegit

Svierik gullu Europa uniåvnnåj (EU) 1995 rájes. EU-rijka aktan moatten ássjen barggi ja muhtema mijá árgav bájnni. Dála oanegit vuojnnep majna EUa barggá, gåk EUa märrádiusájt válldá ja gåk Svierigij guosská. Vuoset aj gåk máhttá EUav bájnnet.

Stuor oasse EUa bargos la giehpedit oasestallamav sebrulasjrijkaj gaskan. EU aktijbargo ulmme l galggá álkke riejssit, jåhtet jali låhkåt ietjá EU-rijkan. EU-viesáda dálla buojkulvissan máhtti barggat ietjá EU-rijkan váni sierralágásj barggo- jali ganudimloabe dagi. Euro l biednigin ienep gå lahkken EU-rijkajs.

Sebrulasjrijka

EUa sebrulasjrijka li säbrram EUaj moatten ájgen:

1952 Belgia, Frankrijkka, Italia, Luxemburga, Nederländera, Tusska
1973 Danmárkka, Irlánnda, Stuorbritannia
1981 Greklánnda
1986 Portugálla, Spania
1995 Suobma, Svierik, Österrijkka
2004 Cypern, Estlánnda, Lettlánnda, Litávva, Malta, Poalsska, Slovenna, Slovaka, Tjehkka, Ungár
2007 Bulgárra, Rumänna
2013 Kroatia

EU-diededime birra

EU-diededimen la rijkabiejve dahkamus vaddet belugahtes ja gájklágásj diededimev EUa, svieriga sebrulasjvuoda birra ja EU-bargo birra rijkabiejven. Aktavuodav mijájn válldá telefåvnå, e-påvstå, jali breva baktu:

Webbabielle: www.eu-upplysningen.se
E-påvsstå: Contact
Telefåvnnånummar: 020 – 250 000 (mánnodahka- bierjjedahka 9-11)
Påvsståadrässa: EU-upplysningen, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Senast uppdaterad: 2013-12-05

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.