Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Gåktu máhttá EU:av bájnnet?

Jus EUa märrádusájt sihtá bájnnet de máhttá ságastit soabmásijn gut EU-ássjij barggá, jali mierret.

Europaparlamentáraga. Gávnnuji svieriga ájrrasa Europaparlamentan gudi li siegen EU-märrádusájt bájnnemin. Aktavuohtadiedo sidjij gávnnuji www.europaparlamentet.se. Máhttá aj aktavuodav válldet Europaparlamenta diededimkontåvråjn Svierigin, telefåvnnå 08-562 444 55, e-påvsstå Contact.

Rijkabiejvvesebrulattja. Rijkabiejve sebrulattja Svieriga lágajt vuododi ja ráddidussáj vuojnojt vaddi minisstarráde märrádusá åvddåla. Webbabielen www.riksdagen gávnnuji adressa 349 sebrulattjajda ja politijkalasj belludagájda rijkabiejven.

Minisstara ráddidusán. Svieriga minisstara oassálassti EU:a minisstarrádetjåhkanimijn ma mierredi ådå EU-njuolgadusáj birra. Webbabielen www.regeringen.se gávnnuji aktavuohtadiedo ráddidusá gájkka minisstarijda.

EU-kommisjåvnnå. EU-kommisjåvnnå álu sihtá vuojnojt adnet lágaj åvddåbargojda. Miljåvnnå EU-viesáda aj máhtti viesátálgadimijn kommisjåvnåv bádtjit láhkaoajvvadusáv dahkat. Válde aktavuodav EU-kommisjåvnå kontåvråjn Svierigin, telefåvnnå 08-562 444 11, e-påvsstå Contact. Webbaadrässa . ec.europa.eu/Sverige/index_sv.htm.

Organisasjåvnå. Ållo organisasjåvnå aktisattjat barggi europa låbdån EU-kommisjåvnåv bájnatjit.

Senast uppdaterad: 2013-12-05

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.