Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Majna EU barggá?

Barggá gus EU gájkdivnajn?

EU måttijn ássjijn barggá. Dála li muhtema:

Birásássje. EUa buojkulvissan la ulmev biedjam gåk sebrulasjrijka galggi ietjasa sjaddadimgásaj luojttemijt binnedit.

Guollim. EUa mierret man edna guolev oadtju guollit sebrulasjrijkaj tjátjijn. Dat guosská degu dal jáddij Lullemeran.

Polijssaaktisasjbarggo. EU-rijkaj polijsajn ja guoddaliddjijn la rievtesvuohta barggat vastes bahádagoj vuosstij rijkaj gaskan, buojkulvissan narkotijkkasuolevbuktemij.

Dajvakdoarjjaga. EU-rijka sihti unnedit ekonomalasj ja sosiálalasj tjuolldemijt rijkaj ja dajvaj gaskan EUa sinna. Danen stuor oasse EUa biednigijs manná dajvakdoarjjagijda.

Bádurpolitijkka. EUan li aktisasj njuolgadusá dårvvobájke (asyl) birra bádurijda, degu dal makkár rijkka galggá dårvvobájkkeåtsålvisáv giehtadit.

EU-rijka barggi aj aktisattjat buojkulvissan doarjjapolitijkajn, oasestallamij rijkaj EUa ålggolin, doarjjagij ednambargguj ja biebbmoássjij.

EU ij dáv dagá

Sebrulasjrijka ietja vásstedi ålot ássje åvdås. Muhtem buojkulvisá li boahtoväro, skihpasujtto, skåvlå ja pensjåvnå ja mánájdoarjjaga.

Senast uppdaterad: 2013-12-05

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.