Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Oanegit EUa histårja birra

Gudát rijkas gitta...

EUan li uddni 28 rijka gånnå aktan li bájken 508 miljåvnå viesáda. Ienep rijka sihti sebrulattjan, gåjt Serbia ja Turkka.

Manen aktisasjbarggo álgij Europan? Ållo europa rijka sihtin jur nuppe väráltdoaro maŋelattjan aktan barggat tsakkatjit ådå doarojt. Danen guhtta rijka biejadin Europa tjahta- ja stálleaktisasjvuodav 1952. Sij galggin aktisattjat vásstedit tjahta- ja stálledahkusa åvdås, ma lijga vuodo doarroindustriddjan. Dajna vuogin galggin garvvet vaj soames sierra rijkka iesj vaden álggá. Dat lij vuostasj lávkke EUa sjaddadattijn.

1958 aktisasjbarggo álgij aj ietjá dahkusij, dievnastusáj ja kapitálajn. Ålles aktisasjbarggo dal gåhtjoduvvagådij EGan, Europa aktisasjvuoda. Ájge milta aj birás, ednambarggo ja fievrrima iehtjadij siegen, sjaddin EGa barggo. 1993 sjattaj EGa ienni EU- Europa uniåvnnå. De sjattaj buojkulvissan máhttelis rijkajda ålggorijkkaássjij aktan barggat. Dat rájes li ájn 16 rijka sebrulattjan EUan, mij de bájnná gåk aktisasjbarggo sivddi.

Senast uppdaterad: 2013-12-05

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.