Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kana lela EU agoriba

Europako gódiba-utšo tšetiba mahkar EU-themengo anglesgiere. Europako gódiba tšúvela angle työmiba pe EU-sankibako butjake langhtes, nebi ná lela tšek agoriba pa EU-regluria. Utše tšetiba džalpe star var sakho bereh. Kana hiovilas hin vojiba te stellavel jek estra utšo tšetiba.

Europako gódiba hin stelimen pa jek láveskiero, EU-phúvjengo themengo ta parlamentosko hérune ta komisijako láveskiero. Europako gódiba velkavela peske láveskiero pe duj ta pah bereheske.

Sar džalpe kana EU lela agoriba?

Svedo ta dóla vaure meburako thema lela agoriba tšetanes pa neve EU-regulia. Douva mienila te Svedo vojbuvela angouvel EU:sko agoriba, nebi aro disavefanibamote Svedo nína vá pálal EU:sko agoribaso Svedo ná kamela te lel.

Jakhes džalpe kana Svedo ta vaure meburako themalele agoriba pa neve EU-regulia:

1. Eu-komisija alsila jek nevo lága

EU-komusijako buti hin te alsavel neve lági. Sáre meburako themeske hin jek angleskiero aro komusija. Komusija mote dikhel pálal hilo EU:sko fendiba ta náka ná angleskiere pe pengo iega themenge.

2. Parlamentos ta fóroskotšér lel partia

Eu-komusija bihilapengo alsina kaj sáre memburijako themenge. Aro Svedo džala dóla kaj parlamentos ta foroskotšér. Parlamentos phukila pesko dikhiba ta alsiba aloniba ta lela priśi lela priśi fóroskotšéresko dikhiba. Douva hin regeringo kon rikhila Svedosko rakhiba.

3. Europakoparlamentos lela agoriba

Europakoparlamentos hin it ta lela agoriba pa EU:sko neve lága. Angleskiere hin velkade aro sárekano velkiba ta 20pa dólendar hin velkade aro Svedo.

Europakoparlamentos lela agoriba tšetanes pe ministirijako gódibaha pa but puchibi. Aro disave puchibi ná lela Europakoparlamentos agoriba. Douva rálila sar eksemplura Eu:sko avurutno-ta siguribako politika.

4. Ministrijako gódiba lela agoriba

Svedosko parlamentos ta sáre vaure parlamentura aro EU-thema dela dieli pe je minitri aro EU:sko ministirijako gódiba. Ministirijako gódiba lela agoriba pa neve EU-lági.

Svedosko parlamentos hin anglide rakhade pa alsiba pe parlamentos.

5. Svedo pherdela lága

Kana ministijako gódiba hin tšerdal agoriba pa jek nevolágamote Svedo ta vaure memburako thema pherdavel lága. Onivar hiovila parlamentos barjuvel aro Svedosko lági te dóla áchel it pe EU:Sko neve lági. Aro vaure faniba rálila EU:sko lági džent.

Fóroskotšér volila

Apo rigja te volavel ta del tengibi ka parlamentos. Hin fóroskotšér, sar parlamentos aro dóla vaure EU-thema, hin nína vaure buti. Kana EU dela alsiba pa neve lági aro disave kotoriba mote parlamentos aro memburako thema tšérel kontrolanti hiovilasko regulia apo EU-utšiba vaj hinko fendide te sakho them lela agoriba pa regulia korkores. Kontrolanto vojbuvela liedavel te komusija mote frestavel pesko alsiba.

So fanula kana Svedo ná váa pálal EU:sko regulia?

EU-komusija tšérela kontrolanto te thema vá pálal dólalági so EU hin líjal agoriba. Kana komusija dikhela te Svedo ná vá pálal lági vojbuvela komusija lel Svedo aro krisi aro EU-tingi. EU-tingisko buti hin te tšérel kontrolanto hinko Svedo phagardas kajo EU:sko regulia. Svedosko tingi vojbuvela risavel pes kaj EU-tingi pe puchiba sar EU:sko regulia mote risaves.

Kana hin dikhiba te Svedo vaj džiko vaure memburako them ná vá pálal EU:sko regulia hin vojiba te phukavel dóles ka EU-komusijake.

EU-komisija

  • Komisijako angekiere mote dikhel hilo EU:sko fendiba ta náka áchena angleskiere pe pengo thema.
  • Eu-komusija phukavelas pe pangh bereh pa sankibako phuvjengo parlamenti.
  • Europako parlamentos mote akseptirinela EU-komisisa.

Europakoparlamentos

  • Velkiba hin sakho panghto bereh kaj Europakoparlamentos.
  • Memburi aro sakhot hem velkavelaangle penge anglesgiere.
  • Thema kaj hin but dživibokiere hin butide anglesgi ke thema kaj hin kuti dživibosgiere.

Ministrijako gódiba

  • Douva ministija aro parlamentos on lela angnál sváriba pa puchibi lela dieli aro ministirijako gódiba. Hinko douva sar eksemplura tystalibako puchiba aro divisijako steliba hin douva trystalibako ministeri kon hin it.
  • Aro but dieli pa puchiba vojbuvela ministrijako gódiba lel agoriba kana koni baide dieli rikhila pa alsiba. Aro disave puchibi mote disave puchibimote sáre ministija rikhavel it te lel agoriba.

EU-tingi

  • Aro Eu-tingi hin najesgiere ka sakha EU-them.
  • Najengiere phukavelas pa memburakothemengo parlamenti pe hou bereheske.
Senast uppdaterad: 2014-01-31

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.