Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Päätöksenteko EU:ssa

Eurooppa-neuvosto – EU-maiden johtajien huippukokous

Eurooppa-neuvosto päättää EU-yhteistyön pitkän tähtäimen suuntaviivoista, mutta se ei tee päätöksiä EU:n säännöistä. Vuosittain järjestetään neljä huippukokousta, tarvittaessa niitä voidaan pitää useampiakin.

Eurooppa-neuvosto koostuu puheenjohtajasta sekä valtioiden ja hallitusten päämiehistä ja Euroopan komission puheenjohtajasta. Eurooppa-neuvosto valitsee itse puheenjohtajansa kahdeksi ja puoleksi vuodeksi.

Miten päätökset tehdään EU:ssa?

Ruotsi ja muut jäsenmaat päättävät yhdessä EU:n uusista säännöistä. Tämä merkitsee, että Ruotsi voi vaikuttaa EU:n päätöksiin, mutta tietyissä tapauksissa Ruotsin pitää noudattaa myös oman kantansa vastaisia EU:n päätöksiä.

Menettely on seuraava Ruotsin ja muiden jäsenmaiden päättäessä EU:n uusista säännöistä:

1. Euroopan komissio ehdottaa uutta lakia

Euroopan komission tehtävänä on ehdottaa uusia lakeja. Kaikilla jäsenmailla on yksi jäsen komissiossa. Komissaarien tehtävänä on valvoa koko EU:n etua, eivätkä he ole oman maansa edustajia.

2. Hallitus ja valtiopäivät ottavat kantaa

Euroopan komissio lähettää ehdotuksensa kaikille jäsenmaille. Ruotsissa ne joutuvat hallituksen ja valtiopäivien käsiteltäviksi. Hallitus ilmoittaa valtiopäiville kantansa ehdotuksiin ja kuuntelee valtiopäivien näkökantoja. Ruotsin kannanotoista vastaa hallitus.

3. Euroopan parlamentti päättää

Euroopan parlamentti päättää EU:n uusista laeista. Sen jäsenet valitaan yleisillä vaaleilla, ja 20 heistä on valittu Ruotsista.

Euroopan parlamentti tekee päätökset useimmista asioista yhdessä ministerineuvoston kanssa. Euroopan parlamentilla ei ole kuitenkaan päätösvaltaa tietyissä kysymyksissä, kuten EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

4. Ministerineuvosto päättää

Yksi ministeri Ruotsin ja muiden EU-maiden hallituksista osallistuu ministerineuvoston kokouksiin. Ministerineuvosto päättää uusista EU-laeista.

Ruotsin hallitus on jo etukäteen ottanut ehdotukset esiin valtiopäivillä.

5. Laki astuu voimaan Ruotsissa

Kun ministerineuvosto on päättänyt uudesta laista, Ruotsin ja muiden jäsenmaiden tulee saattaa laki voimaan. Joissakin tapauksessa valtiopäivien tulee muuttaa jo voimassa olevia Ruotsin lakeja, jotta ne vastaisivat EU:n uusia lakeja. Muussa tapauksessa EU:n lain tulevat välittömästi voimaan.

Valtiopäivät tarkastavat

Ruotsin valtiopäivillä, kuten muidenkin EU-maiden eduskunnilla, on hallituksen toimien valvomisen ja niiden kommentoinnin ohella myös toinen tehtävä. Kun EU ehdottaa uusia, tiettyjä alueita koskevia lakeja, jäsenmaiden eduskuntien tulee tarkastaa, tarvitaanko uusia sääntöjä EU-tasolla, vai onko parempi, että kukin maa päättää itse omista säännöistään. Tarkastuksen seurauksena komissio saattaa joutua ottamaan ehdotuksensa uuteen käsittelyyn.

Mitä tapahtuu, ellei Ruotsi seuraa EU:n sääntöjä?

Euroopan komissio valvoo, että jäsenmaat noudattavat EU:n päättämiä lakeja. Jos Ruotsi ei komission mukaan noudata lakeja, komissio voi nostaa kanteen Ruotsia vastaan EU:n tuomioistuimessa.

EU:n tuomioistuimen tehtävänä on tuolloin ratkaista, onko Ruotsi rikkonut EU:n sääntöjä. Myös Ruotsin tuomioistuimet voivat ottaa yhteyden EU:n tuomioistuimeen EU:n sääntöjen tulkintaa koskevissa kysymyksissä.

Jos Ruotsi tai jokin muu jäsenvaltio ei jonkun mielestä noudata EU:n sääntöjä, hän voi tehdä asiasta ilmoituksen Euroopan komissiolle.

Euroopan komissio

  • Komissaarien tehtävänä on valvoa koko EU:n etua, eivätkä he ole oman maansa edustajia.
  • Kunkin jäsenmaan hallitus valitsee edustajansa Euroopan komissioon viideksi vuodeksi.
  • Euroopan parlamentin tulee hyväksyä Euroopan kommissio.

Euroopan parlamentti

  • Europarlamenttivaalit pidetään joka 5. vuosi.
  • Kunkin jäsenmaan kansalaiset valitsevat omat edustajansa.
  • Väkiluvultaan suuremmilla mailla on parlamentissa enemmän edustajia kuin pienemmillä.

Ministerineuvosto

  • Asiasta hallituksessa vastaava ministeri osallistuu alansa ministerineuvoston kokouksiin. Jos esityslistalla on esimerkiksi ympäristöä koskevia kysymyksiä, ympäristöministeri osallistuu kokoukseen.
  • Ministerineuvosto voi useimmissa kysymyksissä tehdä päätöksen asiasta, kun ehdotus on saanut enemmistön kannatuksen. Tietyissä kysymyksissä ministerineuvoston tulee olla yksimielinen ennen kuin päätös voidaan tehdä.

EU:n tuomioistuin

  • EU:n tuomioistuimessa on yksi tuomari kustakin jäsenmaasta.
  • Jäsenmaan hallitus valitsee oman maansa tuomarin tuomioistuimeen kuudeksi vuodeksi.
Senast uppdaterad: 2013-11-07

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.