Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

AB karar verdiği zaman

Avrupa Konseyi – Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Avrupa Konseyi AB içindeki işbirliğinde uzun vadede takip edilecek esasları saptar. Bununla birlikte

AB içinde takip edilecek kurallarla ilgili hiç bir karar almaz. Zirve toplantıları yılda dört kez yapılır. Gerektiği takdirde ekstra zirve toplantıları düzenlenmesi mümkündür.

Avrupa Konseyi bir başkan, AB ülkeleri devlet ve hükümet başkanları ve AB Komisyonu başkanından oluşur. Avrupa Konseyi başkanı iki buçuk yıllık bir dönem için seçilir.

AB içinde kararlar ne şekilde alınmaktadır?

İsveç ve diğer üye ülkeler AB'nin yeni kuralları hakkında birlikte karar verirler. Bu, İsveç'in AB'nin alacağı kararlarda etkili olabileceği anlamına gelir. Ancak İsveç bazen alınan istemediği AB kararlarına uymak zorundadır.

İsveç'in ve diğer üye ülkelerin yeni AB kuralları ile ilgili olarak aralarında anlaşmaya varmaları süreci şu şekilde işler:

1. AB Komisyonu yeni bir yasa ile ilgili öneride bulunur

AB Komisyonu'nun görevi yeni yasalarla ilgili önerilerde bulunmaktır. AB Komisyonu'nda tüm üye ülkelerin bir komiseri vardır. Komiserler Birliğin genel menfaatlerini korumak için çalışacak ve mensup oldukları ülkenin temsilcisi olarak hareket etmeyecektir.

2. Önerileri Hükümet ve Parlamento (Riksdagen) ele alır

AB Komisyonu hazırladığı önerileri tüm üye ülkelere yollar. Öneriler İsveç'te Hükümet ve Riksdagen'e gider. Hükümet önerilerle ilgili görüşü hakkında Riksdagen'e bilgi verir ve Riksdagen'in görüşlerini dinler. İsveç'in sözcülüğünü Hükümet yapar.

3. Avrupa Parlamentosu kararları

AB'nin yeni yasaları hakkındaki kararı Avrupa Parlamentosu verir. Üyeleri genel seçimlerle seçilmiştir. Üyelerin 20'si İsveç'te seçilmiş üyelerdir.

Avrupa Parlamentosu konuların büyük bölümü ile ilgili kararları Bakanlar Konseyi ile birlikte alır. Avrupa Parlamentosu bazı konularda karar almaz. Bu husus örneğin AB'nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası konusunda geçerlidir.

4. Bakanlar Konseyi Kararları

İsveç Hükümeti ve AB ülkelerindeki diğer bütün hükümetler AB Bakanlar Konseyi'ne bir bakanla katılırlar AB'nin yeni yasaları hakkında kararı Bakanlar Konseyi verir.

İsveç Hükümeti önerileri önceden İsveç Parlamentosu (Riksdagen) ile ele alarak tartışmıştır

5. Yasanın İsveç'te yürürlük kazanması

Bakanlar Konseyi yeni bir yasayı kabul ettiği zaman İsveç ve diğer üye ülkeler kabul edilen bu yeni yasaya yürürlüğe koyacaktır. İç mevzuatla AB'nin yeni yasalarının uyum içinde olması amacıyla bazen İsveç Parlamentosu'nun yürürlükteki İsveç yasalarında değişiklik yapması gerekebilir. Bunun dışında kabul edilen AB yasaları doğrudan yürürlüğe girer.

Parlamento (Riksdagen) inceler

İsveç Parlamentosunun diğer AB ülkeleri parlamentoları gibi incelemek ve görüşünü bildirmek dışında diğer bir görevi daha vardır. AB bazı konularla ilgili yeni yasa önerilerinde bulunduğu zaman üye ülkelerin parlamentoları bu mevzuata AB düzeyinde gerek olup olmadığını veya ilgili konuda her ülkenin kendisinin düzenlemede bulunmasının daha iyi olacağını gözden geçirecektir. Bu inceleme Komisyonun önerisini tekrar tetkik etmek zorunda kalmasına neden olabilir.

İsveç'in AB kurallarını takip etmemesi halinde ne olur?

Üye ülkelerin AB'nin aldığı kararlarına uymakta olduğunu AB Komisyonu kontrol eder. Komisyon, İsveç'in yasalara uymadığı kanaatine varacak olursa AB Adalet Divanı'nda İsveç aleyhinde dava açabilir.

AB Adalet Divanı'nın dava açılması halinde görevi İsveç'in AB kurallarını ihlal edip etmediğine karar vermektir. AB kurallarının ne şekilde yorumlanacağını sormak için İsveç mahkemeleri de AB Adalet Divanı'na başvurabilir.

İsveç'in veya diğer bir üye ülkenin AB kurallarına uymadığı kanaatine varılması halinde, bu durum AB Komisyonu'na bildirilebilir.

AB Komisyonu

  • Komiserler Birliğin genel menfaatlerini korumak için çalışacak ve mensup oldukları ülkenin temsilcisi olarak hareket etmeyecektir.
  • AB Komisyonu beş yıllık bir dönem için üye ülke hükümetleri tarafından seçilir.
  • Avrupa Parlamentosu'nun AB Komisyonu'nu onaylamış olması gerekmektedir.

Avrupa Parlamentosu

  • Avrupa Parlamentosu seçimleri beş yılda bir yapılır.
  • Her ülkede vatandaşlar kendi üyelerini seçerler.
  • Nüfusu büyük ülkelerin üye sayısı nüfusu küçük ülkelerden daha fazladır.

Bakanlar Konseyi

  • Bakanlar Konseyi'ne hükümette yer alan ele alınacak konudan sorumlu bakan katılır. Örneğin gündem çevre sorunlarıyla ilgilisiyse katılan Çevre Bakanı olur.
  • Ele alınan konuların büyük bir bölümü hakkındaki kararların çoğunluğun oyu ile alınabilmesi mümkündür. Ancak bazı konularla ilgili kararlar için tüm bakanların anlaşmaya varmış olmaları gerekir.

AB Adalet Divanı

  • AB Adalet Divanı'nda her AB ülkesinden bir yargıç görev yapar.
  • Yargıçlar altı yıllık bir dönem için üye ülkelerce seçilir.
Senast uppdaterad: 2013-11-21

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.