Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ukratko o EU

Švedska je članica Evropske unije (EU) od 1995. godine. Države članice EU sarađuju na raznim pitanjima i mnoga od njih imaju uticaja na našu svakodnevnicu. U nastavku slijedi kratak pregled djelatnosti EU, načina donošenja odluka od strane EU i ulozi Švedske u EU. U pregledu se također govori i o vašim mogućnostima uticaja na EU.

Dobar dio djelatnosti EU posvećen je olakšavanju trgovine među državama članicama. Saradnja unutar EU usmjerena je također na stvaranje uslova koji pojednostavljuju putovanje, preseljenje ili odlazak na studije u druge države članice EU. Danas je, na primjer, moguće da građani jedne države članice EU rade u nekoj drugoj državi članici bez posebne radne ili boravišne dozvole. Euro je valuta u više od polovine država članica EU.

Države članice

Države članice EU pristupile su EU slijedećim vremenskim redoslijedom:

1952. Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka

1973. Danska, Irska, Velika Britanija

1981. Grčka

1986. Portugal, Španjolska

1995. Finska, Švedska, Austrija

2004. Cipar, Estonija, Letonija, Litva, Malta, Poljska, Slovenija, Slovačka, Češka, Mađarska

2007. Bugarska, Rumunjska

2013. Hrvatska

O EU-informacijama

EU-informacijama je povjeren zadatak od strane parlamenta da nepristrasno i svestrano informiraju o EU, švedskom članstvu i radu na pitanjima EU u parlamentu. Nama se možete obratiti telefonom, elektronskom poštom ili pismom:

Web stranica: www.eu-upplysningen.se

Elektronska pošta: Contact

Telefonski broj: 020-250 000 (ponedeljak-petak 9-11)

Poštanska adresa: EU-upplysningen, Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Senast uppdaterad: 2013-11-29

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.