Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ukratko o historiji Evropske unije

Od šest država u startu do...

EU se danas sastoji od 28 država koje zajedno imaju oko 508 miliona stanovnika. Želju za članstvom iskazalo je još nekoliko država, pored ostalih Srbija i Turska.

Zašto je započela međusobna saradnja evropskih država? Odmah po završetku drugog svjetskog rata jedan broj evropskih država želio se angažirati na sprečavanju budućih ratova. Stoga je grupa od šest država 1952. godine osnovala Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. Njihova namjera je bila da zajednički brinu o proizvodnji ugljena i čelika, kao važnih sirovina ratne industrije. Dotične države su željele da na taj način onemoguće da bi neka od država ponovo započela pripreme za rat. To je bio prvi korak u stvaranju EU.

Saradnja se 1958. godine proširila i na druge proizvode, usluge i kapital. Nekoliko godina kasnije cijela ova saradanja nazvana je EZ, Evropskom zajednicom. Djelatnost EU proširena je vremenom i na zaštitu okoliša, poljoprivredu i transport. 1993. godine EZ prerasta u EU-Evropsku uniju. Time je primjerice stvorena mogućnost zajedničkog angažiranja država u oblasti vanjske politike. Od tada pa do danas EU se pridružilo još 16 država članica, što je uticalo na oblike i sadržaj saradnje.

Senast uppdaterad: 2013-11-29

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.