Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Karta över EU:s 28 medlemsländer (markerade i grönt), kandidatländer (markerade i turkos) och potentiella kandidatländer (markerade i brunt).

EU – en snabb översikt

EU är en internationell organisation där 28 europeiska länder har valt att samarbeta om vissa frågor. Det samarbete som sex länder inledde på 1950-talet har vuxit till att i dag omfatta 28 länder. Från början handlade samarbetet om att gemensamt kontrollera kol- och stålproduktionen i Europa. I dag ingår många fler frågor i EU-ländernas samarbete. Här följer en kort introduktion till vad EU gör och hur samarbetet ser ut.

Från fredsprojekt till gemensam marknad

Den första byggstenen till dagens EU lades 1952, då Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Efter andra världskriget skapade Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland en gemensam marknad för kol och stål. Syftet var bland annat att hejda kapprustning och nya krig mellan länderna.

Det europeiska samarbetet utökades 1958 genom Romfördraget, som länderna kom överens om. En grundläggande uppgift för EU har blivit att ta bort olika handelshinder mellan länderna och skapa en så kallad inre marknad. Det ska vara enkelt för varor, tjänster, personer och kapital att röra sig fritt mellan medlemsländerna. Personer och varor ska behandlas lika inom EU oberoende av vilket EU-land de kommer ifrån.

Kort om EU:s historia
EU har 28 medlemsländer
Handel och tjänster inom EU

Även miljö, asyl och mycket annat på EU:s agenda

Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital är grunden i EU-samarbetet. Men EU samarbetar numera även i många andra frågor som på ett eller annat sätt rör flera medlemsländer. Det handlar till exempel om miljö, asylpolitik, jordbrukspolitik och att bekämpa gränsöverskridande brottslighet. EU samordnar också medlemsländernas ekonomiska politik.

Vad EU gör

EU:s makt varierar

EU:s makt varierar från område till område. Inom handelspolitiken är det till exempel bara EU som får lagstifta. Medlemsländerna kan inte stifta egna lagar på det området. I andra frågor får EU bara stödja medlemsländerna när de själva lagstiftar. Det gäller till exempel inom kulturpolitiken.

EU-länderna bestämmer själva över frågor som enbart berör det egna landet, till exempel planering av sjukvård och skola.

EU:s makt varierar

De bestämmer i EU

När EU fattar sina beslut sker det framför allt i EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet. De tre beslutar tillsammans om de allra flesta EU-lagarna. Men de har olika uppgifter och roller. Det är EU-kommissionen som har rätt att föreslå nya EU-lagar medan Europaparlamentets och ministerrådets uppgift är att besluta om förslagen. Det kan bli många förhandlingar och diskussioner innan en ny EU-lag kan klubbas.

Så beslutar EU
Kort om EU:s institutioner

Fler länder vill bli medlemmar

Alla europeiska länder kan ansöka om att bli medlemmar i EU. Ett land som vill bli medlem måste vara en demokrati med en fungerande marknadsekonomi. Landet måste också få sin ansökan godkänd av alla EU:s medlemsländer. Montenegro och Serbien är två länder som förhandlar om att bli medlemmar.

Flera länder vill gå med i EU

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Det finns 24 officiella språk i EU

  • EU:s 24 officiella språk är: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.
  • All lagstiftning från EU publiceras på dessa språk.
  • Medborgarna i EU-länderna har rätt att skriva till EU:s institutioner på de officiella språken och få svar på samma språk.
Senast uppdaterad: 2016-04-27

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.