Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Sveriges förra statsminister Fredrik Reinfeldt och Danmarks förra statsminister Helle Thorning-Schmidt vid Europeiska rådets möte i februari 2013, där EU:s budget för åren 2014-2020 diskuterades. Foto: Europeiska rådet.

EU:s budget 2014 - 2020

EU har en långtidsbudget på 960 miljarder euro för de sju åren från 2014 till 2020. Det är ungefär 8 640 miljarder svenska kronor. Pengarna ska bland annat gå till EU:s regionalpolitik och jordbrukspolitik.

EU:s budget 2014-2020

  • 960 miljarder euro
  • 7 år

Europaparlamentet och ministerrådet har tillsammans beslutat om budgeten, efter tuffa förhandlingar.

En stor del av de 960 miljarderna kommer att användas till den gemensamma jordbrukspolitiken och till EU:s regionalpolitik. Bönder får stöd för att bruka marken och hålla landskap öppna. En annan del av budgeten är avsatt för stöd till forskning och utbildning.

Långtidsbudget för 2014-2020 och årlig budget för varje år

Långtidsbudgeten sätter de ekonomiska ramarna för hur mycket pengar EU får lägga på olika politikområden varje år. Exempel på plolitikområden är jordbruk, fiske och regionalpolitik. Utifrån långtidsbudgeten föreslår EU-kommissionen en årlig budget som godkänns av ministerrådet och Europaparlamentet.

EU:s årliga budget måste hålla sig inom de ramar som har bestämts i EU:s långtidsbudget. Budgeten är indelad i sex delar med olika rubriker.

Åtaganden från ett år kan betalas ut nästa år

EU:s medlemsländer har kommit överens om att taket för EU:s utgifter, så kallade åtaganden, under åren 2014-2020 ska vara 960 miljarder euro. Det motsvarar ungefär 8 640 miljarder svenska kronor.

Länderna har även enats om ett tak för hur mycket EU får betala ut under perioden. Detta tak är på 908 miljarder euro, ungefär 8 170 miljarder svenska kronor. Medan åtaganden anger hur mycket pengar EU får avsätta till olika områden, anger betalningar hur mycket EU beräknar att verkligen betala ut. Åtaganden kan göras under ett år men betalas ut under ett annat.

Sverige behåller sin rabatt

Tillsammans med några andra EU-länder har Sverige haft en rabatt på avgiften till EU:s budget. I den nya långtidsbudgeten får Sverige ha kvar största delen av rabatten. Sverige kommer i genomsnitt att betala runt 36 miljarder kronor per år i EU-avgift.

EU har också ett tak för sina inkomster

Långtidsbudgeten sätter också ett tak för EU:s inkomster, de så kallade egna medlen. Egna medel är medlemsländernas avgifter till EU. Taket för EU:s egna medel är 1,23 procent per år av medlemsländernas sammanlagda bruttonationalinkomst (BNI).

Det finns tre typer av egna medel:

  • Avgift som baseras på ländernas bruttonationalinkomst (BNI).
  • Tullar och liknande avgifter, även kallade de traditionella egna medlen.
  • Avgift baserad på momsintäkter.

Alla medlemsländer ska vara överens när de beslutar om bestämmelserna om EU:s egna medel. Europaparlamentet får uttala sig men bestämmer inte. Beslutet måste sedan godkännas av medlemsländerna enligt deras konstitutionella regler, exempelvis genom beslut i det nationella parlamentet.

EU:s långtidsbudget 2014-2020

Miljoner euro i 2011 års priser
Rubrik i EU:s budget (åtaganden) Pengarna går till Totalt Procent av EU:s budget
Smart tillväxt för alla Stöd till regional utveckling och sysselsättning, forskning energi och transporter. 450 763 47 procent
Hållbar tillväxt: naturresurser Jordbruk, fiske, miljö och landsbygds-utveckling. 373 179 39 procent
Säkerhet och medborgar-skap EU:s gränsskydd, utvecklingen av det gemensamma asylsystemet, rättsligt samarbete, kultur, folkhälsa och konsumentskydd. 15 686 1,6 procent
Europa i världen EU:s aktiviteter utanför unionens gränser, till exempel EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd samt stöd till grannländer och länder som vill bli medlemmar i EU. 58 704 6,1 procent
Administration Personal, lokaler och andra kostnader för EU:s administration och förvaltning. 61 629 6,4 procent
Totalt   959 988*

*2014 är ytterligare 27 miljoner euro avsatta för att Kroatien inte ska behöva betala mer än landet får tillbaka första året som EU-land.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-05-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.