Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU:s inkomster och utgifter

Större delen av EU:s budget finansieras av avgifter som EU-länderna betalar. En stor del av pengarna går tillbaka till EU-länderna i form av stöd och bidrag. Mest pengar går till jordbruks- och regionalstöd.

Tabellerna nedan visar EU:s beräknande inkomster och utgifter under 2016. Beloppen är de som anges i budgeten som Europaparlamentet och ministerrådet antog i november 2015. Det är vanligt att Europaparlamentet och ministerrådet antar ändringsbudgetar under pågående budgetår men dessa är inte inräknade här.

Hela EU:s budget finns att läsa på EU-kommissionens webbplats. Där publiceras också ändringsbudgetar och den ekonomiska redovisningen efter budgetårets slut. Se länken till höger.

EU:s inkomster 2016

Typ av inkomst Pengarna kommer från Belopp i miljarder euro Procent av EU:s budget
BNI-avgift Avgifter som EU-länderna betalar och som baserar sig på landets bruttonationalinkomster (BNI). Avgiften består av en enhetlig procentsats av landets BNI. 104,8 72,8
Traditionella egna medel Till största del tull- och sockeravgifter som EU-länderna samlar in åt EU. EU-länderna får behålla 25 procent av tullinkomsterna för att täcka kostnader för tulladministrationen. 18,6 12,9
Momsbaserad avgift Avgifter som EU-länderna betalar och som motsvarar 0,3 procent av momsunderlaget i landet. 18,8  13
Övriga inkomster Bland annat böter från företag som dömts för konkurrensbrott och skatt på EU-anställdas löner. 1,6 1.1
 Totalt   143,8 100

EU:s utgifter 2016

Rubrik i EU:s budget Pengarna går till Belopp i miljarder euro  Procent av EU:s budget
Smart tilväxt för alla Stöd till regional utveckling och sysselsättning, forskning energi och transporter. 66,3 46,1
Hållbar tillväxt: naturresurser Jordbruk, fiske, miljö och landsbygdsutveckling. 55,1 38,3
Säkerhet och medborgarskap EU:s gränsskydd, utvecklingen av det gemensamma asylsystemet, rättsligt samarbete, kultur, folkhälsa och konsumentskydd. 3  2
Europa i världen EU:s aktiviteter utanför unionens gränser, till exempel EU:s utrikes- och säkerhetspolitik, bistånd samt stöd till grannländer och länder som vill bli medlemmar i EU. 10,2 7,1
Administration Personal, lokaler och andra kostnader för EU:s administration och förvaltning. 8,9 6,2
Totalt   143,8 100

 

Ordförklaringar

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-05-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.