Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kort om EU:s budget

Alla medlemsländer betalar avgifter till EU. Avgifterna består av intäkter från tullar och moms samt en avgift baserad på ländernas bruttonationalinkomst (BNI). EU:s budget används för att genomföra EU:s politik. Det mesta av pengarna går tillbaka till medlemsländerna som stöd och bidrag. Revisionsrätten och Europaparlamentet kontrollerar hur budgeten används.

EU:s budget inte jämförbar med en statsbudget

  • EU:s budget uppgår till cirka 1 300 miljarder kronor om året.
  • EU har inte kostnader för till exempel barnbidrag, sjukpenning, rättsväsende, vägar och järnvägar.
  • Största utgiftsområdena är jordbruks- och regionalstöd.

EU:s årliga budget uppgår till cirka 1 300 miljarder svenska kronor. Pengarna används i huvudsak för att genomföra EU:s politik.

En stor del av utgifterna fördelas till EU-länderna i form av stöd inom EU:s politikområden. De stora utgiftsområdena är EU:s stöd till jordbrukssektorn och regionalstöd. Det finns även EU-stöd till exempelvis kultur- och studentutbyten, miljöarbete och forskning.

I de flesta fall är det myndigheter i de enskilda medlemsländerna som ansvarar för att besluta om och fördela EU-stöden. I Sverige har till exempel Jordbruksverket och Tillväxtverket sådana uppdrag.

En del av EU:s budget finansierar gemensamma projekt, till exempel datasystem för brottsbekämpning och gränskontroller.

Cirka 6 procent av EU-budgeten går till administration och förvaltning, men då ingår inte medlemsländernas kostnader för att genomföra EU:s politik och beslut.

EU:s inkomster kommer från medlemmarna

EU:s inkomster kommer till största delen från medlemsländerna som varje år betalar avgifter till EU. Avgifterna kallas för EU:s egna medel och består av intäkter från tullar och moms samt en BNI-avgift.

EU-kommissionen föreslår en budget

Det är EU-kommissionen som föreslår hur inkomster och utgifter ska fördelas mellan EU:s olika verksamheter under det kommande året. Ministerrådet och Europaparlamentet beslutar gemensamt om budgeten. Budgetprocessen inleds året före det aktuella budgetåret.

Budgeten måste hålla sig inom de ramar som bestämts i EU:s långtidsbudget. Den nu gällande långtidsbudgeten som Europarlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen enats om gäller perioden 2014-2020. Tillsammans med ett särskilt beslut om EU:s så kallade egna medel sätter den ett tak för EU:s utgifter och medlemsländernas avgifter till EU.

Kontroll av hur EU:s pengar används

EU-kommissionen förvaltar budgeten och är ansvarig för att utgifterna går till de verksamheter som EU:s institutioner har beslutat om. Revisionsrätten har till uppgift att granska samtliga inkomster och utgifter, och om den ekonomiska förvaltningen har skötts korrekt.

Revisionsrätten lämnar varje år en årsrapport med resultatet av granskningen till Europaparlamentet och ministerrådet. Revisionsrätten sammanställer också särskilda rapporter för enskilda verksamheter under årets gång. Det kan till exempel vara hur EU:s stöd till vissa länder eller enskilda projekt genomförs.

Ministerrådet och Europaparlamentet utgår från rapporterna när de ska kontrollera hur kommissionen har förvaltat budgeten under föregående år. Det är Europaparlamentet som beslutar om kommissionen ska få ansvarsfrihet för budgeten.

Byrå för bedrägeribekämpning

EU-kommissionen ska tillsammans med medlemsländerna bekämpa bedrägerier inom EU. Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ska bekämpa bedrägerier och missbruk i hanteringen av EU:s budget.

Den största delen av EU:s utgifter administreras av de myndigheter i medlemsländerna som betalar ut stöd, till exempel inom jordbrukspolitiken. Olaf samarbetar därför med medlemsländerna i sina granskningar. Om den som tagit emot stöd från EU har missbrukat stödet är det medlemslandets uppgift att åtgärda problemet.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Revisionsrätten

Revisionsrätten har till uppgift att granska EU:s inkomster och utgifter och se till att de förvaltas på ett korrekt sätt. I revisionsrätten ingår en ledamot från varje medlemsland.

Läs mer om Revisionsrätten
Senast uppdaterad: 2016-05-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.