Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EG blir EU 1993

Berlinmuren föll i november 1989 och i början av 1990-talet tog kalla kriget slut. Därmed förändrades det politiska läget i Europa. EG övergick i Europeiska unionen (EU) och med det nya EU-fördraget 1993 lades grunden för dels en ekonomisk monetär union (EMU), dels en gemensam utikses- och säkerhetspolitik.

I slutet av 1989 ville EG:s stats- och regeringschefer skunda på utvecklingen av EG till en europeisk union. Återföreningen av Öst- och Västtyskland välkomnades, och Östtyskland skulle integreras i det europeiska samarbetet. År 1990 inleddes två regeringskonferenser: en om en ekonomisk och monetär union (EMU) och en om en politisk union.

Resultatet blev Fördraget om Europeiska unionen (även kallat EU-fördraget och Maastrichtfördraget) som börjde gälla i november 1993. Därmed skapades EU.

EMU och gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

EU-fördraget innebar att en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik etablerades, dessutom startade ett samarbete i rättsliga och inrikes frågor. Samarbetsformen var mellanstatlig, till skillnad från det i huvudsak överstatliga EG. Det betyder att alla medlemsländer måste vara överens för att ett beslut ska kunna fattas.

Det nya fördraget innebar också att EG blev en del av EU. Samtidigt utökades EG med nya områden, som exempelvis bestämmelser kring bildandet av EMU.

Tre pelare i EU-fördraget

EU efter EU-fördraget brukar illustreras som ett hus med tre pelare. Den första pelaren omfattade det ursprungliga EG och EG-fördraget som utökats med bestämmelser kring till exempel EMU, konsumentpolitik, folkhälsa och biståndspolitik.

Den andra pelaren innehöll den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) som omfattar alla frågor som rör unionens yttre säkerhet.

Den tredje pelaren innehöll samarbetet i rättsliga och inrikes frågor (RIF). Det inkluderade asyl- och invandringspolitik, yttre gränskontroller, civilrättsligt samarbete samt polisiära och straffrättsliga frågor.

Ordförklaringar

EG

EG står för Europeiska gemenskaperna och var föregångaren till dagens EU (Europeiska unionen). EG var en del av EU fram till 2009 då EG upphörde att existera.

Läs mer om EG

EMU

EMU står för ekonomisk och monetär union. Alla EU-länder deltar i det ekonomiska samarbetet EMU, men alla har inte infört den gemensamma valutan euro.

Läs mer om EMU

Mellanstatlig

När EU-samarbetet är mellanstatligt innebär det att alla EU-länder måste vara överens för att fatta beslut.

Läs mer om Mellanstatlig
Senast uppdaterad: 2016-11-03

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.