Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Växande union och nya regler efter 1993

Sedan mitten av 1990-talet har EU vuxit från 12 till 28 medlemsländer. EU:s grundlagar har ändrats vid flera tillfällen och fler samarbetsområden har tillkommit. Utöver det har EU fått den ekonomiska och monetära unionen EMU och en gemensam valuta.

Under 1990-talet, efter Berlinmurens fall coh Sovjetunionens upplösning, ville många länder i centrala och östra Europa bli medlemmar i EU. För att EU skulle kunna ta emot dem gjorde medlemsländerna kraven för medlemskap i EU tydligare.

Tydligare kriterier för medlemskap

Vid toppmötet i Köpenhamn i juni 1993 formulerade Europeiska rådet grundläggande krav för medlemskap i EU, de så kallade Köpenhamnskriterierna. De omfattar de politiska, ekonomiska och administrativa krav som ett land måste uppfylla för att bli medlem i EU och har sedan dess varit vägledande för mya medlemsländer i EU.

Den 1 januari 1995 blev Sverige, Finland och Österrike medlemmar i EU. Den 1 maj 2004 fick EU tio nya medlemsländer: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Den 1 januari 2007 blev Rumänien och Bulgarien medlemmar i EU och den 1 juli 2013 blev även Kroatien ett EU-land.

Tre fördragsändringar 1999 - 2009

Sedan 1993 när Fördraget om Europeiska unionen (även kallat EU-fördraget och Maastrichfördraget) började gälla har grundfördragen, som är EU:s grundlagar, ändrats vid tre tillfällen. Medlemsländerna har då enats om så kallade ändringsfördrag som ändrar bestämmelser i grundfördragen.

Asylpolitiken förändrad med Amsterdamfördraget

Amsterdamfördraget är ett ändringsfördrag som började gälla 1999. Det innebar att gränskontrollfrågor, asyl och invandringspolitik samt civilrätt blev en del av det överstatliga samarbetet inom EU, alltså när EU-länderna kan fatta beslut även om inte alla är överens. Europaparlamentet fick också vara med och besluta i fler områden än tidigare.

Nicefördraget ändrade beslutsprocessen

Ändringsfördraget Nicefördraget började gälla 2003. Det förändrade flera regler som gör EU-institutionernas organisation och beslutsprocess. Syftet med Nicefördraget var att förbereda EU för den kommande utvidgningen.

Störst förändringar med Lissabonfördraget

I juni 2004 hade EU-länderna förhandlat fram ännu ett nytt ändringsfördrag som innebar större och genomgripande förändringar av grundfördragen. Efter flera folkomröstningar med varierande resultat och omförhandlingar av fördragstexten kunde Lissabonfördraget till slut börja gälla den 1 december 2009.

Genom Lissabonfördraget infördes bland annat beslutsregler i ministerrådet, fler ledamöter i Europaparlamentet och en fast ordförande för Europeiska rådet, det vill säga stats- och regeringschefernas toppmöten. Europeiska gemenskapen, EG, upphörde att existera och ersattes av Europeiska unionen, EU.

Ordförklaringar

EG

EG står för Europeiska gemenskaperna och var föregångaren till dagens EU (Europeiska unionen). EG var en del av EU fram till 2009 då EG upphörde att existera.

Läs mer om EG

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Köpenhamnskriterierna

Köpenhamnskriterierna är en samling politiska, ekonomiska och administrativa krav som länder ska uppfylla för att få bli medlemmar i EU. Europeiska rådet beslutade om dem vid ett möte i Köpenhamn 1993, där av namnet.

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-11-03

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.