Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Kol- och stålsamarbete lägger grunden 1952

Den första byggstenen till dagens EU lades 1952, då Europeiska kol- och stålgemenskapen bildades. Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland skapade en gemensam marknad för kol och stål. Produktionen kontrollerades av en gemensam och överstatlig myndighet.

Institutioner i EKSG

  • Höga myndigheten – ansvarade för att införa och administrera den gemensamma marknaden för kol och stål.
  • Ministerrådet – gav synpunkter innan Höga myndigheten beslutade. Bestod av representanter för medlemsstaternas regeringar.
  • Församlingen – kunde avsätta den Höga myndigheten och bestod av ledamöter från de nationella parlamenten.
  • Domstolen - dömde i mål om fördragsbrott.

Bakgrunden till samarbetet var delningen av Tyskland efter andra världskriget. I maj 1949 bildades Förbundsrepubliken Tyskland (Västtyskland) och Tyska demokratiska republiken, DDR (Östtyskland). En viktig fråga var hur Västtyskland skulle integreras med övriga Västeuropa.

Ville bjuda in fler

Ett franskt förslag var att Frankrikes och Tysklands kol- och stålproduktion skulle kontrolleras av en gemensam myndighet. Dessutom skulle andra länder bjudas in att vara med i den nya organisationen. Kol- och stål var viktiga råvaror i krigsindustrin, och samarbetet var ett sätt att undvika att ett enskilt land började rusta upp igen.

Belgien, Nederländerna, Luxemburg och Italien var alla intresserade av att delta, men Storbritannien tackade nej. Fördraget om den europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG) undertecknades i april 1951. Fördraget trädde ikraft i juli 1952 och dess giltighetstid sattes till 50 år. När det löpte ut 2002 överfördes kol- och stålsektorerna till EU.

Senast uppdaterad: 2016-10-19

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.