Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Från nio till 28 kommissionärer – kort historik

EU-kommissionen har sitt ursprung i Kol- och stålgemenskapens höga myndighet som bildades 1951 under ledning av Jean Monnet. Då var antalet kommissionärer nio. Den höga myndigheten ansvarade för den inre marknaden för kol- och stål, men också för forskning och utveckling inom området.

Flera kommissioner blev en

1958 utvidgades samarbetet och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Euratom bildades. Då fick både EEG och Euratom varsin kommission och varsitt ministerråd. Däremot delade de föregångaren till Europaparlamentet, den parlamentariska församlingen och domstolen. I längden var detta inte ett optimalt arbetssätt. I fusionsfördraget som trädde i kraft 1967 kom medlemsländerna överens om att slå samman de tre gemenskapernas institutioner för att förenkla samarbetet. Nu beslutades också att kommissionärerna skulle utses på fyra år och att de skulle vara oberoende i sitt ämbete. Varje medlemsland skulle ha minst en kommissionär men inget fick ha fler än två.

Större inflytande när samarbetet växer

Alltsedan den bildades har EU-kommissionen haft rätt att lägga fram förslag till nya EU-lagar. I takt med att EU-samarbetet har växt och utvidgats med fler områden har också kommissionens möjlighet att lägga fram förslag utvidgats. Till exempel tillkom asyl- och invandringsfrågor som samarbetsområde när Amsterdamfördraget började gälla 1999. Efter en övergångsperiod fick kommissionen möjlighet att föreslå nya EU-lagar inom det området.

Mandatperiod från fyra till fem år

Maastrichtfördraget från 1993 innebar att ordföranden fick en starkare roll när nya kommissionärer ska utses och arbetsuppgifter fördelas. Kommissionärernas mandatperiod förlängdes från fyra till fem år.

En kommissionär från varje land 2004

EU-kommissionen som utsågs efter valet 2004 bestod av en kommissionär från varje medlemsland. Tidigare hade Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien haft två ledamöter var.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet
Senast uppdaterad: 2016-06-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.