Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ekonomiska och sociala kommittén yttrar sig om förslag

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är en rådgivande EU-institution som yttrar sig om förslag till nya EU-regler. Ledamöterna kommer från arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) yttrar sig och ger råd till EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Kommissionen, rådet och parlamentet ber om kommitténs åsikt innan de antar nya EU-regler som till exempel handlar om jordbruk, små- och medelstora företag, utbildning, miljö- och konsumentfrågor. Kommittén yttrar sig också på eget initativ.

Ekonomiska och sociala kommittén har tre grupper

EESK:s medlemmar är indelade i tre grupper: arbetsgivare, arbetstagare och övriga intressegrupper. I den sistnämnda gruppen finns representanter från bland annat konsumentorganisationer, miljögrupper, lantbrukare, små- och medelstora företag, fria yrken och handikapporganisationer.

Kommitténs arbete utförs i sex så kallade sektioner. De är

  • jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö
  • ekonomiska och monetära unionen samt ekonomisk och social sammanhållning
  • sysselsättning, sociala frågor och medborgarskap
  • yttre förbindelser
  • inre marknaden, produktion och konsumtion
  • transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället.

EESK utses av ministerrådet vart femte år

EESK har 350 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Sverige har tolv platser i kommittén. Mandatperioden är fem år. Kommitténs ledning väljs av de övriga ledamöterna för en period på två och ett halvt år i taget.

När en ny kommitté ska utses nominerar varje medlemslands regering sina kandidater. Utifrån listan med kandidater fattar ministerrådet beslut, efter att ha hört EU-kommissionen.

EESK sammanträder ungefär nio gånger per år och har sitt säte i Bryssel.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Antalet ledamöter per land

EU:s medlemsländer har olika antal ledamöter i EESK utifrån hur stora länderna är. Fördelningen ser ut på följande sätt:

Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland 24
Polen, Spanien 21
Rumänien 15
Belgien, Bulgarien, Grekland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike 12
Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Slovakien 9
Lettland, Slovenien 7
Estland 6
Cypern, Luxemburg, Malta 5

 

Senast uppdaterad: 2016-04-29

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.