Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Europaparlamentets makt har ökat

Europaparlamentet har gått från att vara en parlamentarisk församling dit länder skickat ledamöter från de nationella parlamenten till att vara lagstiftare med ministerrådet. I det första valet valdes 410 ledamöter från nio länder. Idag har antalet ledamöter ökat till 751 från 28 länder.

Redan i Romfördraget som började gälla 1958 fick Europaparlamentet rätt att rösta om en misstroendeförklaring mot EU-kommissionen. I slutet av 80-talet började Enhetsakten, som främst handlar om den inre marknaden, att gälla. Då släpptes Europaparlamentet in i lagstiftningsarbetet och kunde föreslå ändringar i ministerrådets lagstiftning. Parlamentet fick då också vetorätt mot nya medlemsländer i EU och för vissa associationsavtal.

Medbeslutandet infördes genom Maastrichtfördraget

Men den lagstiftande makten dröjde och inte förrän när Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 infördes den så kallade medbeslutandeproceduren som gjorde Europaparlamentet och ministerrådet jämbördiga i vissa frågor. Det gällde framför allt frågor om den inre marknaden, men också vissa folkhälso- och konsumentfrågor. I Maastrichtfördraget fick parlamentet också rätt att godkänna den nya kommissionen.

I de följande fördragsändringarna utökades antalet områden för medbeslutandet successivt. En offentlighetsprincip för EU har tillkommit och Europaparlamentets möjlighet att kontrollera både kommissionen och ministerrådet har utvidgats.

Amsterdamfördraget innebar stora förändringar

Amsterdamfördraget som träde i kraft 1999 medförde de största förändringarna. Europaparlamentets inflytande ökade genom att medbeslutandet blev regel på fler områden än tidigare, bland annat:

 • miljö
 • folkhälsa
 • konsumentskydd
 • jämställdhet mellan kvinnor och män
 • rätten att etablera sig i ett annat EU-land
 • samordningen av de sociala trygghetssystemen
 • yrkesutbildning
 • regionalstöd
 • transporter
 • förbud mot diskriminering på grund av nationalitet
 • utvecklingsbistånd

Genom Lissabonfördraget ökar inflytandet över EU:s politikområden

I december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. Några av förändringarna som påverkar Europaparlamentet är bland annat Europaparlamentets inflytande över EU:s politikområden, budgeten och utnämningen av kommissionens ordförande.

Det vanligaste sättet att fatta beslut i EU kallas för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det motsvarar det som tidigare kallades för medbeslutandeförfarandet. Det ordinarie lagstiftningsförfarandet används på de flesta områden, jordbruks- och fiskepolitiken har exempelvis tillkommit. Däremot används det inte för beslut som handlar om EU:s utrikes- och säkerhetspolitik.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Vetorätt

En stat eller en part har vetorätt när den kan stoppa ett förslag genom att rösta nej.

Läs mer om Vetorätt
Senast uppdaterad: 2016-06-17

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.