Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Europeiska ombudsmannen Emily O´Reilly. Foto: Europaparlamentet.

Europeiska ombudsmannen tar emot klagomål

Privatpersoner, företag och organisationer i EU:s medlemsländer kan klaga hos Europeiska ombudsmannen. Ombudsmannen tar emot klagomål om missförhållanden i EU:s olika institutioner. EU:s ombudsman just nu är Emily O´Reilly.

Ombudsmannen utreder missförhållanden

Europeiska ombudsmannen, eller EU:s ombudsman, utreder klagomål om fel och problem inom EU:s olika institutioner och byråer, i Bryssel och ute i medlemsländerna.

Det kan till exempel handla om att en EU-institution gör fel i handläggningen av ärenden, vägrar att ge ut information eller att ett ärende tar onödigt lång tid. Det kan också handla om att en person anser sig orättvist behandlad eller diskriminerad av en EU-institution.

Kan inte dra ärenden inför domstol

Europeiska ombudsmannen kan utreda missförhållanden och ge rekommendationer, men kan inte själv dra ett ärende inför domstol. Ombudsmannen kan inte heller ta upp ärenden som redan har avgjorts i en domstol. Däremot kan ombudsmannen rapportera till Europaparlamentet, som i sin tur kan ta upp ärenden i EU-domstolen.

Ombudsmannen får inte heller ta upp klagomål som rör medlemsländernas nationella, regionala eller lokala myndigheter, även om klagomålen gäller EU-regler.

Kan starta undersökningar på eget initiativ

Ombudsmannen får framför allt information om missförhållanden genom de klagomål som kommer in, men kan också göra egna undersökningar. Personer utanför EU som inte har rätt att klaga kan be ombudsmannen att påbörja en egen undersökning.

Ombudsmannen ska vara helt oberoende och får inte ta emot instruktioner av någon.

Alla medborgare i EU har rätt att klaga

Alla personer som är medborgare eller bosatta i ett EU-land har rätt att framföra klagomål till ombudsmannen. Även företag, föreningar eller andra organisationer som finns i ett EU-land har rätt att klaga.

Så går det till att klaga

Klagomål ska framföras skriftligt till ombudsmannen på något av EU:s officiella språk, eller via en ledamot av Europaparlamentet. Det går att framföra sitt klagomål via brev, e-post, telefon eller fax. På Europeiska ombudsmannens webbplats finns ett formulär som kan laddas ner eller fyllas i.

Försöker få parterna att göra upp i godo

En del av ombudsmannens ärenden avgörs snabbt genom att de läggs ned eller genom att någon av parterna ger efter. I andra fall försöker ombudsmannen nå en uppgörelse i godo mellan parterna. Om ombudsmannen anser att en EU-institution har gjort fel får institutionen yttra sig i frågan och ombudsmannen kan komma med rekommendationer för hur ärendet ska lösas. Institutionen måste sedan informera ombudsmannen inom tre månader om vad den tänker göra åt saken.

Kan föra ärenden vidare till Europaparlamentet

Om en institution inte godtar de rekommendationer som ombudsmannen lämnar kan denne rapportera till Europaparlamentet. Parlamentet kan sedan föra ärendet vidare till EU-domstolen.

I stället för rekommendationer kan ombudsmannen också avsluta ett ärende med en kritisk anmärkning mot institutionen. En sådan anmärkning kan räcka om felet inte är så allvarligt.

Europeiska ombudsmannen lämnar i slutet av varje år en rapport till Europaparlamentet om resultatet av de undersökningar som gjorts.

Ombudsmannen utses av Europaparlamentet

Europeiska ombudsmannen utses av Europaparlamentet vart femte år, efter att det varit val till parlamentet. Europaparlamentet beslutar också om reglerna för ombudsmannens arbete.

Ombudsman just nu är irländska Emily O'Reilly. Hon har varit ombudsman sedan 1 oktober 2013. I december 2014 återvalde EU-parlamentet Emily O'Reilly som ombudsman efter EU-valet. Ombudsmannen håller till i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg.

En ombudsman som till exempel gör sig skyldig till allvarliga fel kan avsättas av EU-domstolen på begäran av Europaparlamentet.

Ordförklaringar

EU-domstolen

EU-domstolen dömer i tvister mellan EU:s medlemsländer och EU:s institutioner. EU-domstolen tolkar också hur EU-rätten ska tillämpas. Domstolen har en domare från varje medlemsland.

Läs mer om EU-domstolen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

EU-valet

Ledamöterna i Europaparlamentet väljs i allmänna val i alla EU:s medlemsländer. Valet sker vart femte år och brukas kallas EU-valet.

Läs mer om EU-valet
Senast uppdaterad: 2016-04-29

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.