Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Fakta om EU-anställda

På Europaparlamentet, EU-kommissionen och de andra EU-institutionerna arbetar cirka 48 000-49 000 personer som tjänstemän. De är anställda av EU och betalar EU-skatt.

Att arbeta för en EU-institution innebär att man arbetar på en arbetsplats där kollegerna kommer från EU:s alla hörn, det vill säga från några av de 28 medlemsländerna. Tillsammans talar de sannolikt några av de 24 officiella EU-språken. Arbetsspråken begränsar sig dock till de större språken som engelska, tyska, franska, spanska och italienska.

Anställd av EU

De som är anställda av EU brukar kallas EU-tjänstemän. De får både lön från EU och betalar skatt och sociala avgifter till EU. Anställningen regleras i tjänsteföreskrifterna. Inom EU finns olika former av tjänster. För att bli anställd av EU måste man göra ett uttagningsprov, en så kallad concours. Det är EU:s rekryteringsbyrå EPSO som anordnar uttagningarna. På EPSO:s webbplats finns information om kommande uttagningsprov och om hur de går till.

Löner och skatter

EU-anställda är uppdelade i två kategorier: handläggare och assistenter. Handläggarna tjänar mer men har även större ansvar. Som anställd av EU förhandlar man inte om sin lön utan man placeras in i en lönegrad beroende på vilken tjänst man har.

Det är ministerrådet som fattar beslut om vilken lön de EU-anställda ska ha. I beslutet (se länk till höger) finns en tabell med olika lönenivåer. Förutom lönen har en del anställda rätt till tillägg som hushållstillägg, barntillägg, utbildningstillägg, utlandstillägg och ersättning för resa till hemorten.

EU-anställda är befriade från nationell skatt men betalar skatt till EU. Skattens storlek varierar i spannet 8 – 45 procent beroende på hur hög lönen är.

Ordförklaringar

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Antal anställda i EU:s institutioner och byråer


22 300 - EU-kommissionen*

6 800 - Europaparlamentet

3 050 - Europeiska rådet och ministerrådet

2 050 - EU-domstolen

7 900 - EU:s organ och byråer*

2 650 - Europeiska centralbanken, ECB

700 - Ekonomiska och sociala kommittén

500 - Regionkommittén

850 - Revisionsrätten

1 650 - Utrikestjänsten, EEAS

Siffrorna är ungefärliga.

*När EU-kommissionen räknar ihop sina anställda räknar de med EU:s organ och byråer. Vi har valt att redovisa dem var för sig.

Senast uppdaterad: 2016-05-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.