Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Ministerrådet lagstiftar och samordnar

Ministerrådets huvuduppgift är att lagstifta, oftast tillsammans med Europaparlamentet. Rådet fattar bindande beslut som gäller i hela EU efter att EU-kommissionen har lagt ett förslag. Ministerrådet ska också samordna EU:s politik inom några områden, som till exempel sysselsättning och socialpolitik.

Kvalificerad majoritet

  • 55 procent av EU-länderna, det vill säga 16 av 28 länder.
  • 65 procent av EU:s befolkning.

I de allra flesta frågorna beslutar ministerrådet med kvalificerad majoritet men i en del frågor krävs enhällighet, det vill säga att alla medlemsländer måste vara eniga om beslutet. Vad som gäller för olika politikområden står i EU:s fördrag. De nuvarande reglerna ändrades den 1 november 2014. Men fram till 2017 kan medlemsländerna begära att de gamla reglerna används.

Ministerrådet röstar sällan

I praktiken försöker ministerrådet ofta nå konsensus, det vill säga enighet i en fråga. Det är sällan ministerrådet verkligen formellt röstar i frågor men alla runt förhandlingsbordet är medvetna om vilka regler som gäller för att ett förslag ska få tillräckligt stöd och vilka som stödjer förslaget.

Kvalificerad majoritet - förslag från EU-kommissionen

För att ministerrådet ska godkänna ett förslag, till exempel ett lagförslag från EU-kommissionen, krävs i de flesta fall stöd från en kvalificerad majoritet av rådets medlemmar. Ibland kallas det även dubbel majoritet. Kvalificerad majoritet innebär att förslaget behöver stöd från minst 55 procent av medlemsländerna som tillsammans motsvarar minst 65 procent av hela befolkningen i EU, för att gå genom. 55 procent av medlemsländerna är idag detsamma som 16 av 28 länder.

Dessa regler gäller för de allra flesta lagförslagen i EU, som kommer från EU-kommissionen. EU:s höga representant som också kallas EU:s utrikesminister, kan i vissa fall också lägga fram nya lagförslag.

Fyra EU-länder eller fler som har minst 35 procent av EU:s totala befolkning kan blockera ett beslut. De utgör då en så kallad blockerande minoritet.

Reglerna för kvalificerad majoritet ändrades den 1 november 2014. Fram till 2017 kan de länder som vill begära att de gamla reglerna om kvalificerad majoritet används.

Kvalificerad majoritet - förslag från medlemsländerna

I  en del frågor som handlar om straffrätt och polissamarbete kan även medlemsländerna lägga fram förslag. Det krävs att minst en fjärdedel av medlemsländerna står bakom förslaget.

Förslaget går genom om minst 72 procent av länderna röstar ja och deras befolkning utgör minst 65 procent av EU:s befolkning.

Enhällighet i ministerrådet

Beslut som kräver enhällighet i ministerrådet är bland annat operativt samarbete mellan polismyndigheter, harmonisering av indirekta skatter och åtgärder om pass och id-kort.

Beslut som fattas inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kräver också enhällighet.

Samordnar utrikes- och säkerhetspolitiken

Ministerrådet samordnar också den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Den höga representanten, Federica Mogherini, leder arbetet i rådet för utrikesfrågor. Det är hon som för EU:s talan gentemot andra länder och organisationer, efter samråd i arbetsgrupper och med ministrarna.

Samordnar områden där medlemsländerna har huvudansvar

Ministerrådet samordnar och koordinerar också vissa samarbetsområden där medlemsländerna har huvudansvar för politiken. Detta kallas den öppna samordningsmetoden och innebär att ministerrådet sätter upp mål och riktlinjer för olika områden. EU-kommissionen fungerar som övervakare och kontrollerar att länderna uppfyller målen och anpassar sin politik efter riktlinjerna.

Den ekonomiska politiken, sysselsättningspolitiken och socialpolitiken är exempel på områden där den öppna samordningsmetoden används.

Ordförklaringar

Enhällighet

När ministerrådet beslutar med enhällighet innebär det att alla måste vara överens för att kunna fatta ett beslut. Om någon röstar emot förslaget går det inte igenom.

Läs mer om Enhällighet

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Fördrag

Ett fördrag är ett avtal mellan länder. EU-samarbetet bygger på ett antal fördrag som EU-länderna har kommit överens om. I fördragen finns reglerna för hur EU-länderna ska samarbeta.

Läs mer om Fördrag

Kvalificerad majoritet

När ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet måste 55 procent av EU-länderna rösta för förslaget, det vill säga 16 av 28 länder. De länderna ska tillsammans motsvara minst 65 procent av EU:s befolkning.

Läs mer om Kvalificerad majoritet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Kvalificerad majoritet före och efter november 2014


Efter 1 november 2014:

  • 55 procent av EU-länderna, det vill säga 16 av 28 länder.
  • 65 procent av EU:s befolkning.

Fyra länder som har minst 35 procent av EU:s befolkning kan tillsammans blockera ett beslut.

Före 1 november 2014:

  • Minst 260 av totalt 352 röster.
  • Minst 15 av medlemsländerna.
  • De länder som röstar för ska motsvara 62 procent av befolkningen i EU.

Fram till 2017 kan ett medlemsland begära att de gamla reglerna om kvalificerad majoritet ska användas i ministerrådet. Enligt de gamla reglerna hade varje land ett visst antal röster.

Antal röster per medlemsland som används enligt gamla beslutsreglerna:

29 röster: Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Italien

27 röster: Polen, Spanien

14 röster: Rumänien

13 röster: Nederländerna:

12 röster: Belgien, Portugal, Grekland, Tjeckien, Ungern

10 röster: Bulgarien, Sverige, Österrike:

7 röster: Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Slovakien

4 röster: Cypern, Estland, Lettland, Luxemburg, Slovenien

3 röster: Malta

Totalt: 352

Senast uppdaterad: 2014-11-03

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.