Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Regionkommittén för fram regionala och lokala intressen

EU:s regionkommitté har till uppgift är att föra fram regionala och lokala intressen inom EU. Regionkommittén har 350 ledamöter från de 28 EU-länderna. Ledamöterna är lokalt eller regionalt folkvalda politiker.

Regionkommittén - plenar sessionRegionkommittén ger råd och yttrar sig om förslag till EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet. Alla förslag till EU-lagstiftning som är viktiga för regioner och lokala myndigheter i EU ska skickas för synpunkter till Regionkommittén före beslut. Det kan till exempel handla om miljö, energifrågor, transporter, utbildning, eller sysselsättning. Regionkommittén yttrar sig också på eget initiativ.

Regionkommittén har sex utskott

Kommitténs ledamöter arbetar i sex utskott som förbereder och arbetar med frågor inom följande områden:

  • Ekonomisk politik, konkurrensfrågor, inre marknaden, handel, penningpolitik och företagsfrågor.
  • Miljö, klimatförändringar och energi.
  • Naturresurser, jordbruk, fiske, livsmedelsfrågor, hälsa och turism.
  • Socialpolitik, sysselsättning, utbildning, kultur, forskning och ungdomsfrågor.
  • Medborgarskap, styresformer, organisationsfrågor och relationer till länder utanför EU.
  • Territoriell sammanhållning, transporter, byggande, stadsplanering, samt regional- och socialfonderna.

Kommitténs ledamöter utses av ministerrådet

Regionkommittén består av 350 ledamöter från EU:s 28 medlemsländer. Tolv kommun- och landstingspolitiker från Sverige deltar i kommitténs arbete. Mandatperioden är fem år. Regionkommittén leds av en ordförande som väljs av de övriga ledamöterna för två och ett halvt år i taget.

När en ny kommitté ska utses nominerar varje medlemslands regering sina kandidater. Ministerrådet fattar sedan beslut utifrån förslagen, efter att också ha hört EU-kommissionen.

Hela Regionkommittén sammanträder sex gånger om året, men utskotten träffas oftare. Kommittén sammanträder i Bryssel.

Ledamöterna kan bilda politiska grupper

Ledamöterna i Regionkommittén kan bilda grupper efter sina politiska åsikter. För att bilda en grupp krävs minst 18 ledamöter som företräder minst en femtedel av medlemsländerna. I nuläget finns fem politiska grupper i Regionkommittén.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Antalet ledamöter per land

EU:s medlemsländer har olika antal ledamöter i Regionkommittén utifrån hur stora länderna är. Fördelningen ser ut på följande sätt:

Frankrike, Italien, Storbritannien, Tyskland 24
Polen, Spanien 21
Rumänien 15
Belgien, Bulgarien, Grekland, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tjeckien, Ungern, Österrike 12
Danmark, Finland, Irland, Kroatien, Litauen, Slovakien 9
Lettland, Slovenien 7
Estland 6
Cypern, Luxemburg, Malta 5

 

Senast uppdaterad: 2016-05-02

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.