Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Revisionsrätten granskar hur EU:s pengar används

Den Europeiska revisionsrätten ska se till att EU:s pengar används på bästa sätt. Den granskar EU:s inkomster och utgifter och föreslår förbättringar.

RevisionsrättenDen Europeiska revisionsrätten är en EU-institution som har i uppgift att granska hur EU:s pengar används. Revisionsrätten ska pröva om inkomster och utgifter är lagliga och riktiga samt om pengarna har hanterats på ett bra sätt.

Kan granska alla som hanterar EU-pengar

Revisionsrätten har rätt att granska alla organisationer och personer som tar emot eller hanterar EU-pengar. Det betyder att rätten inte bara granskar EU:s egna institutioner utan också till exempel nationella myndigheter och mottagare av EU-stöd utanför EU.

I medlemsländerna görs undersökningarna tillsammans med de nationella myndigheterna. I Sverige kan det till exempel handla om att revisionsrätten granskar tillsammans med den svenska Riksrevisionen eller de myndigheter som ansvarar för regionalstöd.

Underlag när Europaparlamentet kontrollerar EU-kommissionen

I november varje år kommer revisionsrätten med sin årsrapport, som innehåller en granskning av hur EU-kommissionen har skött EU:s budget. Europaparlamentet använder årsrapporten som underlag när det ska besluta sig för om det ska ge kommissionen ansvarsfrihet för förvaltningen av budgeten.

Revisionsrätten ger fortlöpande ut rapporter och granskningar av olika institutioner och inom olika förvaltningsområden. Andra EU-institutioner kan be revisionsrätten att yttra sig i olika frågor. Revisionsrätten yttrar sig alltid om lagförslag som handlar om gemensamma finanser.

Granskar – men ingriper inte

Revisionsrätten granskar men har inte möjlighet att ingripa. Om revisorerna till exempel upptäcker bedrägerier rapporterar de till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). När medlemsländernas institutioner har begått fel blir det oftast de olika nationella myndigheterna som tar hand om det.

Rätten har en ledamot från varje medlemsland

Revisionsrätten består av en ledamot från varje medlemsland. Varje medlemslands regering nominerar var sin ledamot. Ministerrådet fattar sedan beslut om att utse ledamöterna efter att ha hört Europaparlamentet.

Ledamöterna utses för en period av sex år. Rätten leds av en ordförande som väljs bland ledamöterna på tre år. Sedan juni 2011 heter den svenska ledamoten HG Wessberg. Revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg.

Revisionsrättens ledamöter ska vara oberoende

Ledamöterna i Revisionsrätten måste vara helt oberoende och får inte ha andra ämbeten. De får inte ta emot instruktioner från någon regering eller annan organisation. Medlemsländerna får inte heller försöka påverka ledamöterna i rätten.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Revisionsrätten

Revisionsrätten har till uppgift att granska EU:s inkomster och utgifter och se till att de förvaltas på ett korrekt sätt. I revisionsrätten ingår en ledamot från varje medlemsland.

Läs mer om Revisionsrätten
Senast uppdaterad: 2016-05-02

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.