Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Torg i Zagreb, Kroatien. Foto: Steve Vidler/TT.
Exempel

Kroatien – EU:s senaste medlem

Den 1 juli 2013 blev Kroatien medlem i EU efter ungefär ett decennium av förhandlingar och politiskt arbete. Under de åren genomförde landet reformer och anpassade sina lagar för att klara de krav som ställs för att bli EU-medlem.

Kroatien är det tjugoåttonde och senaste landet att gå med i EU. Kroatien har 11 av 751 platser i Europaparlamentet. Antalet platser beräknas utifrån hur många invånare ett land har. Liksom de andra medlemsländerna har Kroatien en ledamot i EU-kommissionen.

Kroatien påbörjar vägen mot EU-medlemskap

Kroatien ansökte om att bli medlem i EU redan 2003, och året därefter fick landet officiell status som så kallat kandidatland. Förhandlingarna om medlemskap skulle ha börjat i mars 2005 men stoppades då eftersom EU ansåg att Kroatien inte samarbetade tillräckligt med krigsförbrytartribunalen i Haag. Efter att Kroatien samarbetat vid gripandet av en efterspanad person kunde dock förhandlingarna om medlemskap påbörjas i oktober 2005.

År av förhandlingar

Kroatien förhandlade med EU under åren 2005 till 2011. För att ett land ska kunna bli medlem måste det uppfylla en rad politiska och ekonomiska krav. Bland annat ska landet vara en demokrati som respekterar de mänskliga rättigheterna, ha en fungerande marknadsekonomi och ha förutsättningar för att kunna införa EU:s lagar och regler.

Reformer på hemmaplan

Under förhandlingarna arbetade Kroatien fortlöpande på hemmaplan med politiska förändringar och reformer av till exempel rättsväsende och förvaltning, bekämpning av korruption och förbättringar av minoriteters rättigheter. Landet arbetade också med ekonomiska reformer för att ta ytterligare steg i riktning mot marknadsekonomi.

Konflikt stoppar förhandlingarna tillfälligt

I slutet av 2008 stoppade medlemslandet Slovenien förhandlingarna. Anledningen var en gränstvist mellan de båda länderna. När de kom överens om hur de skulle gå vidare för att lösa konflikten, kunde Kroatiens medlemsförhandlingar återupptas igen hösten 2009.

Förhandlingarna avslutas

2011 avslutades förhandlingarna, och ett avtal mellan EU och Kroatien kunde undertecknas. Men avtalet måste först godkännas både av Kroatiens eget parlament och av alla parlament i EU:s medlemsländer innan det kunde börja gälla.

I Kroatien hölls en folkomröstning om EU-medlemskapet i januari 2012. 66 procent av kroaterna röstade då för en anslutning till EU, och landets parlament kunde godkänna EU-medlemskapet.

Alla EU-medlemsländernas nationella parlament har därefter godkänt Kroatiens medlemskap. I Sverige godkände riksdagen den 7 november 2012 att Kroatien blir medlem i EU.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Kroatiens väg till EU-medlemskap

  • 2000 Europeiska rådet uttalar att alla länder på västra Balkan kan bli medlemmar i EU på sikt.
  • 2001 Kroatien och EU undertecknar ett avtal om ekonomiskt och politiskt samarbete.
  • 2003 Kroatien ansöker om medlemskap i EU
  • 2004 Kroatien får officiell status som kandidatland för EU-medlemskap.
  • 2005 Förhandlingar om medlemskap startar på hösten, ett halvår försenade.
  • 2008-2009 Förhandlingarna stoppas tillfälligt på grund av gränskonflikt med Slovenien
  • 2011 Förhandlingarna om medlemskapet avslutas. Kroatien och EU undertecknar avtal om EU-medlemskap för Kroatien.
  • 2012 Kroatien har folkomröstning om EU-medlemskapet. 66 procent röstar för ett medlemskap.
  • 2013 Kroatien blir medlem i EU.
Senast uppdaterad: 2016-04-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.