Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Illustration: Så beslutar EU. 1. EU-kommissionen föreslår nya lagar 2. Europaparlamentet beslutar 3. Ministerrådet beslutar 4. En ny lag kommer till.

Så beslutar EU

Det är EU-kommissionen som lägger förslag till nya EU-lagar. Europaparlamentet och ministerrådet tar ställning till förslagen och beslutar sedan gemensamt om ny lagstiftning. Så kan man förenklat beskriva EU:s beslutsprocess.

1. EU-kommissionen föreslår nya lagar

EU-kommissionens uppgift är att utarbeta och föreslå nya EU-lagar. I det arbetet ska den se till vad som är bra för EU som helhet.

Kommissionen skickar lagförslag till Europaparlamentet och ministerrådet.

2. Europaparlamentet beslutar

Ledamöterna i Europaparlamentet diskuterar förslaget och kan ändra i det. De röstar sedan om vilken ståndpunkt parlamentet ska ha om förslaget. Denna ståndpunkt skickas till ministerrådet.

Ledamöterna är valda i allmänna val i alla EU-länder och representerar sina väljare när de röstar om kommissionens förslag.

3. Ministerrådet beslutar

Ministerrådet tar ställning till förslaget och till Europaparlamentets ståndpunkt. Även ministerrådet kan ändra i kommissionens förslag.

När förslaget tas upp i ministerrådet företräder ministrarna sin regerings åsikt i frågan.

4. En ny lag kommer till

Europaparlamentet och ministerrådet måste bli överens för att kunna besluta om en ny lag.

Det är inte alltid Europaparlamentet och ministerrådet kommer överens direkt. De har rätt att behandla ett lagförslag tre gånger. Är de oeniga faller förslaget och det blir ingen ny lag.

När en EU-lag är beslutad blir det medlemsländernas uppgift att genomföra den.

EU beslutar även på andra sätt

I de allra flesta frågor beslutar EU om lagar på detta sätt, det vill säga att Europaparlamentet och ministerrådet har lika mycket att säga till om.

Men i vissa frågor har ministerrådet sista ordet om EU-lagar, medan det i andra frågor är Europaparlamentet.

Alla EU-beslut handlar inte heller om lagstiftning. Det gäller till exempel när kommissionen beslutar om regler och när ministerrådet fattar beslut om EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-05-19

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.