Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Europaparlamentet. Foto: Europaparlamentet.

EU-kommissionens ordförande höll tal om tillståndet i EU

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker uttryckte en oro för allt större splittring inom EU i det så kallade linjetal han höll den 14 september. Ordföranden presenterade flera förslag vars syfte är att stärka det ekonomiska och säkerhetspolitiska läget.

Varje år i september håller EU-kommissionens ordförande ett tal om tillståndet i unionen inför Europaparlamentet i Strasbourg. Talet är startskottet för det kommande årets arbete och ska ligga till grund för EU-kommissionens arbetsprogram för nästa år.

Linjetalet, som också kallas State of the Union, uttrycker EU-kommissionens syn på det rådande tillståndet i EU och ska redogöra för vilka insatser som kommissionen vill prioritera under det kommande året. Efter talet hålls en debatt mellan ordföranden och ledamöterna i Europaparlamentet.

Jean-Claude Juncker pekade i sitt tal på den oro som uppstått i och med Storbritanniens planerade utträde ur EU men också behovet av ökad solidaritet kring flyktingmottagandet inom EU. Det kommande året behöver arbetet fokusera på att ena EU:s institutioner, regeringar och parlament för att stärka EU som enhet, sa han. Juncker poängterade att arbetstagare inom EU ska få "samma lön för samma arbete på samma plats". Han framhöll också att EU ska fortsätta bekämpa skatteflykt.

Ett konkret förslag som presenterades under talet var att den femte generationens mobilnät ska vara utbyggt i hela EU senast 2025, vilket förväntas kunna skapa 2 miljoner nya jobb. EU-kommissionen vill också se ett fördjupat EU-försvarssamarbete med försvarshögkvarter i Bryssel.

EU-kommissionens arbetsprogram för 2017 kommer att presenteras i slutet av oktober i år.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet
Senast uppdaterad: 2016-09-20

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.