Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Brittiska flaggan och EU-flaggan utanför Europahuset i London. Foto: Europaparlamentet.
I fokus

Publicerad: 2016-06-23 Senast uppdaterad: 2016-07-14

Storbritannien röstade för att lämna EU

Den 23 juni röstade det brittiska folket för att lämna EU. Innan Storbritannien och EU kan börja förhandla om utträdet måste den brittiska regeringen ta beslut om att gå ur unionen och anmäla detta till Europeiska rådet.

Britterna folkomröstade den 23 juni 2016 för att Storbritannien ska lämna EU, det som även kallas för Brexit. När alla röster räknats stod det klart att 51,9 procent röstade för att lämna EU och 48,1 procent för att stanna i unionen.

Brittiskt regeringsbeslut kan dröja

Resultatet är rådgivande och inte bindande. Den brittiska regeringen har meddelat att den ska besluta i linje med folkomröstningen men beslutet kan komma att dröja. Det beror bland annat på att premiärminister David Cameron i juli 2016 lämnade in sin avskedsansökan, vilket inneburit en brittisk regeringsombildning.

Regler för utträde i EU-fördraget

När den nya regeringen väl har fattat beslut om att lämna EU ska Storbritannien förhandla med EU om att lämna unionen. Hur detta ska gå till regleras i EU-fördragets artikel 50. Där står det vad som gäller när ett medlemsland vill gå ur unionen.

Först och främst måste medlemslandet anmäla till Europeiska rådet att landet inte vill vara med i EU. Europeiska rådet ska då ta fram riktlinjer för det avtal som unionen ska förhandla fram med medlemslandet. Avtalet är tänkt att innehålla villkor för utträde, speciellt med tanke på medlemslandets framtida förbindelser med EU.

EU-regler slutar gälla i Storbritannien

Avtalet ska godkännas av Europaparlamentet och sedan ska ministerrådet, med kvalificerad majoritet, besluta om att ingå avtalet.

Att ett medlemsland går ur EU innebär konkret att EU-fördraget och fördraget om EU:s funktionssätt inte längre ska gälla för landet. Antingen ska det ske när utträdesavtalet träder i kraft eller, om det inte finns något avtal, två år efter landets anmälan om utträde.

Ordförklaringar

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Kvalificerad majoritet

När ministerrådet beslutar med kvalificerad majoritet måste 55 procent av EU-länderna rösta för förslaget, det vill säga 16 av 28 länder. De länderna ska tillsammans motsvara minst 65 procent av EU:s befolkning.

Läs mer om Kvalificerad majoritet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet

Om folkomröstningen

51,9 procent röstade för att lämna EU och 48,1 procent röstade för att stanna. Valdeltagandet var 72 procent bland de 46,5 miljoner registrerade röstberättigade. Läs mer om resultatet på den brittiska valkommissionens webbplats:
 
The Electoral Commission – EU referendum count information (eng)

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.