Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Vad EU gör

EU arbetar med frågor som rör flera medlemsländer. En av huvuduppgifterna är att underlätta handel mellan EU-länderna.

EU ska göra det enkelt att sälja och köpa varor och tjänster mellan medlemsländerna. Därför har tullar och andra avgifter mellan länderna tagits bort. Ett medlemsland får inte gynna produkter från det egna landet utan varor från alla EU-länder ska säljas på samma villkor. Samarbetet brukar kallas att EU har skapat en inre marknad mellan länderna.

EU-medborgare har rätt att arbeta i andra EU-länder

Den inre marknaden omfattar också medborgarna i EU-länderna. Medborgare i ett EU-land ska kunna flytta och arbeta i andra EU-länder utan krav på arbets- och uppehållsillstånd. Man brukar säga att personer och kapital ska kunna röra sig fritt mellan medlemsländerna. För att detta ska fungera beslutar EU till exempel om vilka rättigheter EU-medborgare har när de flyttar till ett annat EU-land. 

Även den gemensamma valutan euro ska underlätta samarbetet och rörligheten på den inre marknaden. 

Brottsbekämpning och miljöfrågor några av EU:s områden

Samarbetet mellan EU-länderna berör fler områden än den inre marknaden. Här följer några exempel på verksamhetsområden:

Ekonomisk och monetär union (EMU): EU samordnar delar av ländernas ekonomiska politik. Länderna får till exempel inte ha stora underskott eller stora skulder i de offentliga finanserna.

Regionalpolitik: I EU:s uppdrag ingår att minska ekonomiska och sociala skillnader mellan länder och regioner inom EU. EU stödjer därför projekt i regioner i olika EU-länder. Det kan till exempel handla om vägbyggen, forskning eller utbildningar.

Brottsbekämpning: EU-ländernas poliser och åklagare samarbetar för att bekämpa grov brottslighet mellan länderna.

Miljöpolitik: Miljöfrågor är ofta gränsöverskridande. EU-länderna har gemensamma regler om utsläpp av växthusgaser, föroreningar och skydd för utrotningshotade växter och djur.

Jordbrukspolitik: EU ger stöd till jordbrukare och företagare på landsbygden. EU beslutar också om regler för djurtransporter, livsmedelssäkerhet och markskötsel med mera.

Flyktingpolitik: EU har gemensamma regler om asyl för flyktingar, bland annat vilket land som ska behandla en asylansökan.

Medlemsländerna beslutar om skatter och sjukvård

EU arbetar med många frågor och områden - men inte allt. EU-länderna bestämmer själva över sådant som enbart berör det egna landet, till exempel inkomstskatter, sjukvård, skola samt pensioner och barnbidrag.

Ordförklaringar

EU-medborgare

Den som är medborgare i ett EU-land är också EU-medborgare. EU-medborgarskapet ger vissa rättigheter, till exempel rätten att rösta i val till Europaparlamentet.

Läs mer om EU-medborgare

Om EU:s politikområden på EU-upplysningens webbplats

Beskrivningarna av vad EU gör täcker många, men inte alla EU:s verksamhetsområden. Under fliken "EU i världen" beskrivs bland annat EU:s utrikes- och handelspolitik.

Länken "Europa - EU:s politikområden", som finns till höger  på denna sida, leder till EU:s webbplats. Där finns EU:s alla politikområden med.

Senast uppdaterad: 2016-04-20

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.