Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Organiserad brottslighet inom EU

Organiserad brottslighet är ett gränsöverskridande problem i EU och i omvärlden. EU stödjer medlemsländerna på flera sätt för att arbetet mot den kriminella verksamheten ska bli mer effektivt. EU har valt att fokusera på vissa typer av allvarliga brott som vanligtvis förknippas med organiserad brottslighet.

Organiserad brottslighet är ett sätt att bedriva kriminell verksamhet. Det handlar om kriminella grupper som under mer eller mindre strukturerade former begår brott för att uppnå ekonomisk eller materiell vinning.

Organiserad brottslighet ses som ett särskilt allvarligt hot eftersom den ofta leder till stor skada och utmanar viktiga principer och funktioner i samhället.

Det är ett brott att ingå i kriminella organisationer

För att länderna ska kunna bekämpa gränsöverskridande organiserad brottslighet måste det vara brottsligt i alla länder. Därför beslutade EU-länderna 2002 att införa en gemensam definition som preciserar vad som ska räknas som organiserad brottslighet och att göra det brottsligt att delta i kriminella organisationer. Brottet ska straffas ungefär lika inom hela EU.

Vissa brottstyper är prioriterade

De kriminella organisationerna kan ägna sig åt olika typer av brott, alltifrån miljöbrott till människohandel. Den organiserade brottsligheten påverkas därför många av EU:s verksamhetsområden. EU prioriterar vissa brottstyper som är särskilt förknippade med internationell organiserad brottslighet:

  • Människohandel
  • Sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi
  • IT-brottslighet
  • Ekonomisk brottslighet och korruption
  • Narkotika

Stöd till brottsförebyggande verksamhet

EU ger stöd till brottsförebyggande verksamhet som sträcker sig över många områden. Det innefattar bland annat EU-finansierade expertnätverk och bidrag till forskning och brottsförebyggande projekt. EU har även beslutat om regler för samarbete mellan myndigheterna och verktyg för utbyte av information mellan medlemsländerna.

Statistik fyller en viktig funktion som grund för beslutsfattandet. Det gör det möjligt att jämföra mellan länder och följa brottstrender. EU sammanställer därför olika typer av brottsstatistik och utvecklar metoder för bättre jämförelser mellan länderna.

Stöd till brottsbekämpning

Underrättelser och utbyte av information är viktiga verktyg i arbetet mot organiserad brottslighet. Informationsutbyte sker bland annat genom efterlysningsregistret SIS och informationssystemet för viseringar, VIS. Medlemsländerna ska även ge varandra tillgång till vissa nationella register. Kontakterna sker både direkt mellan nationella myndigheter och med hjälp av Europol och Eurojust som även kan bistå i brottsutredningar.

Ett globalt problem

Den kriminella verksamheten kan ha förgreningar i flera länder, både inom och utanför EU. Därför samarbetar EU med internationella organisationer och länder utanför EU, bland annat om att utveckla strategier och internationella regler för att bekämpa organiserad brottslighet.

Länder som vill bli medlemmar i EU måste kunna visa att de har lagstiftning och förmåga att ta itu med problemen. EU samarbetar också med och ger stöd till regioner i unionens närhet för att motarbeta den organiserade brottsligheten.

Senast uppdaterad: 2016-05-13

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.