Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Fiskeinspektörer kontrollerar en fiskebåts nät vid IJmuiden, Nederländerna. Foto: Europaparlamentet.

EU:s fiskepolitik 2014-2020

EU har gemensamma regler för fiske. Reglerna gäller för alla EU:s medlemsländer och handlar om hur mycket fisk som får fångas, hur fisken ska märkas och vilket stöd som ska ges till fiskare. EU har länge haft problem med att för mycket fisk tas upp. Nu finns nya regler som ska förhindra överfiske.

Beslut om fisket

  • EU-länderna stiftar gemensamma lagar som alla måste följa.
  • Ett enskilt medlemsland kan inte lagstifta.

EU:s makt varierar

 EU införde nya regler för sin fiskepolitik 2014. Nu läggs större vikt vid att fisket ska vara långsiktigt hållbart och stämma överens med EU:s miljölagstiftning.

Fiskepolitiken berör alla faser av fisket, från hur mycket fisk som får tas upp till hur fisken ska märkas i affären. EU har också regler om att fiskeflottan inte får bli större för att undvika överfiske.

EU:s mål med fiskepolitiken

EU:s mål med den gemensamma fiskeripolitiken är att

  • återställa och bevara fiskebestånden
  • fisket ska vara hållbart på lång sikt
  • fisket ska vara ekonomiskt lönsamt och konkurrenskraftig
  • de som arbetar med fiske ska ha en skälig levnadsstandard
  • hänsyn tas till konsumenternas intressen.

Fiskekvoter begränsar fångsterna

För att undvika överfiske bestämmer EU varje år hur mycket som får fiskas av de fiskarter som har störst kommersiellt värde, till exempel torsk, tonfisk och sill. Det är fiskeministrarna i ministerrådet som beslutar om högsta tillåtna fångstmängd, det vill säga hur mycket som får fiskas upp. När den totala fångstmängden är beslutad får varje EU-land en viss kvot eller andel att fördela till landets fiskare. Kvoterna gäller både för fartyg från EU-länder och från andra delar av världen.

Hållbara fiskebestånd senast 2020

EU har länge haft problem med överfiske och i den nya fiskepolitiken ingår att återställa och bevara fiskebestånden. Om det går ska EU-länderna göra detta under 2015. EU-länderna har som längst till 2020 på sig att återställa samtliga bestånd. Bestånden ska återställas till en nivå som kan ge maximal hållbar avkastning. Det betyder att man inte får ta upp mer fisk än att fisken kan leva vidare utan att minska i antal.

Förbud att kasta fisk överbord

Tidigare var det tillåtet att slänga den fisk man inte vill ha kvar överbord. Det är nu förbjudet och en fiskare måste ta ombord all fisk hen får upp, även den oönskade fångsten. Fiskaren får inte sälja den oönskade fångsten men den kan användas till djurfoder eller komposteras. Denna så kallade landningsskyldighet ska införas i flera steg från 2015 till 2019.

Fisken ska märkas med namn och var den fångats

Fiskhandlare ska märka den fisk de säljer med namnet på fisksorten, vad fiskeföretaget som fångade fisken heter, var den har dragits upp och vilka fiskeredskap som använts. Det ska också finnas information om bäst före-datum och hur fisken ska förvaras.

Information om miljömärkning och när fisken togs upp är frivilligt.

Minimipriser för fisk

För att garantera fiskare en lägsta inkomst från sin fångst fastställer EU innan varje fiskesäsong minimipriser för vissa sorters fisk. Minimipriser finns till exempel för rödspätta, tonfisk, torsk, ansjovis och räkor.

EU-stöd till fiske

EU ger stöd till fiske genom Europeiska havs och fiskerifonden. Stödet ges bland annat till fiskodlingar och till fiskare för att utveckla verksamheten. Stöd ges också till att utveckla fisketurism och för att fiskare ska sluta med fiske och skrota sina fartyg, eftersom det finns alltför många fiskefartyg.

I EU:s budget för 2016 finns ungefär 800 miljoner euro avsatta till Europeiska havs och fiskerifonden. För åren 2014-2020 är 5,75 miljarder euro öronmärkta för havsfrågor och fiske i hela EU.

2016 kommer Sverige att få 137 miljoner kronor från EU-budgeten som stöd till fiskesektorn. I Sverige är det Jordbruksverket som fördelar EU-stöden till fiskare.

Ordförklaringar

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-05-16

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.