Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Försäljning och odling av GMO-produkter i EU

GMO-produkter är tillåtna i EU, men EU-kommissionen har föreslagit att ett EU-land ska kunna förbjuda GMO-produkter i det egna landet. Vad gäller odling av GMO-produkter är det upp till varje EU-land om de vill tillåta att GMO-grödor odlas i landet eller inte.

GMO betyder genetiskt modifierade organismer. GMO är förändrade i arvsmassan på ett sätt som inte kan ske naturligt.

Alla GMO-produkter, som livsmedel och foder, måste vara testade och godkända innan de får säljas i EU. Det är EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA, som gör bedömningen i samarbete med myndigheter i medlemsländerna.

I maj 2016 är drygt 60 GMO-organismer godkända inom EU och ungefär lika många håller på att prövas. Det är till exempel majs, bomull, sojabönor, raps och sockerbetor. På EU-kommissionens webbplats finns en komplett lista, se länk till höger.

GMO i livsmedel och i djurfoder

Det är tillåtet att använda GMO i både livsmedel och foder i EU. Alla GMO-produkter ska vara testade och godkända av EFSA. Det måste tydligt framgå av förpackningen om maten eller djurfodret innehåller en GMO-produkt. Däremot måste det inte stå om kon eller grisen har ätit GMO-foder. EU importerar stora mängder sojabönor till foder från länder där en stor del av skörden kommer från GMO-grödor.

Utbudet av livsmedel som innehåller eller består av GMO är inte så stort.

Förslag om att enskilda EU-länder får förbjuda GMO i livsmedel och foder

EU-kommissionen lade i april 2015 fram ett förslag om att varje EU-land ska få rätt att förbjuda att GMO används i livsmedel och i djurfoder i det egna landet. Nästa steg är att Europaparlamentet och ministerrådet bearbetar förslaget och fattar beslut.

Odling av GMO-grödor

EU-institutionerna har beslutat att det är upp till varje EU-land att bestämma om de ska tillåta att GMO-grödor odlas i landet eller inte. Ett land kan också tillåta odling av GMO-grödor i delar av landet.

Inom EU finns en GMO-gröda som är godkänd för odling, en majssort. Flera GMO-grödor väntar på godkännande från EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, EFSA.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2015-07-09

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.