Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Sverige i EU

Sverige i EU:s beslutsprocess

Regeringens och riksdagens EU-arbete

 • EU-kommissionens ordförande Jean Claude Juncker och Sveriges statsminister Stefan Löfven vid Europeiska rådets möte den 23 oktober 2014. Foto: Europeiska unionens råd.

  Regeringen företräder Sverige i EU

  Regeringen företräder Sverige i EU och förhandlar med de andra medlemsländerna om hur EU:s politik ska se ut. Sveriges statsminister deltar i Europeiska rådet tillsammans med de andra EU-ländernas stats- och regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande. Europeiska rådet ska inte arbeta med detaljfrågor utan drar upp riktlinjerna för vad EU ska göra på längre sikt.

 • Den svenska EU-kommissionären Cecilia Malmström. Foto: EU-kommissionen.

  Sverige tar ställning till EU-kommissionens lagförslag

  EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar. Bilden visar Cecilia Malmström, som är svensk ledamot i EU-kommissionen. EU-kommissionens förslag skickas till den svenska regeringen och till riksdagen. Regeringen informerar riksdagen om sin syn på förslagen och tar emot riksdagens synpunkter.

 • Sammanträde i riksdagens näringsutskott, 2015. Foto: Melker Dahlstrand.

  Riksdagens utskott behandlar EU-kommissionens och regeringens förslag

  EU-kommissionens förslag behandlas i det utskott i riksdagen som har ansvar för det ämne förslaget rör. Om till exempel förslaget handlar om småföretagande eller bolagsfrågor så är det näringsutskottet som behandlar förslaget. Utskottet kan även be att representanter från regeringen kommer och informerar eller överlägger med utskottet om EU-förslaget.

 • Öppet samråd i riksdagens EU-nämnd med statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Melker Dahlstrand.

  Regeringen samråder med riksdagens EU-nämnd inför beslut

  När det är dags att fatta beslut om en fråga i ministerrådet, ska regeringen samråda med riksdagens EU-nämnd. EU-nämnden är riksdagens särskilda organ för samråd i EU-frågor. Efter samrådet i EU-nämnden har regeringen ett politiskt mandat från riksdagen som regeringen förväntas följa i ministerrådet. Statsministern samråder med EU-nämnden inför möten i Europeiska rådet.

 • Infrastrukturminister Anna Johansson och Italiens minister för infrastruktur och transport, Maurizio Lupi, vid Ministerrådets möte 8 oktober 2014. Foto: Europeiska unionens råd.

  Ansvarig minister åker till ministerrådet i Bryssel

  Den minister som är ansvarig för en fråga åker till ministerrådet i Bryssel och återrapporterar sedan till riksdagens EU-nämnd. Ministerrådet beslutar om nya EU-regler och består av ministrar från alla EU:s medlemsländer. Vilka ministrar som träffas beror på inom vilket område som beslut ska fattas. På bilden är det EU-ländernas infrastruktur- och transportministrar som träffas.