Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Så påverkar Sverige EU

Sverige påverkar EU:s beslut genom att delta i den beslutsprocess som leder fram till nya EU-lagar. Arbetet sker både i Sverige och i de europeiska städer där EU:s institutioner finns. Det är regeringen som företräder Sverige, men regeringen måste stämma av sin EU-politik med riksdagen. De svenska kommunerna och regionerna har också kanaler för att påverka i EU.

Det är regeringen som bestämmer vad Sverige ska tycka om ett nytt lagförslag från EU-kommissionen. Men regeringen ska löpande stämma av sina synpunkter med riksdagen.

Riksdagen och regeringen i EU:s beslutsprocess

Regeringen företräder Sverige i EU och det är regeringen som utformar den svenska EU-politiken. Det är även regeringen som representerar Sverige i EU:s ministerråd, som beslutar om nya EU-lagar tillsammans med Europaparlamentet.

Även om det är regeringen som för Sveriges talan i EU måste den stämma av sina ståndpunkter med riksdagen. Den svenska minister som ansvarar för en fråga som ska tas upp i ministerrådet måste samråda med EU-nämnden inför ministerrådsmötet. Regeringen ska också löpande informera riksdagen om sitt EU-arbete.

Riksdagen kan också göra en så kallad subsidiaritetsprövning av förslag till EU-lagar. Det innebär att riksdagen kontrollerar om det är mer effektivt att EU beslutar i frågan eller om det är bättre att medlemsländerna eller deras regioner och kommuner beslutar om det på egen hand.

Vad vill Sverige i EU?

För att ta reda på vad regeringen vill i EU i stora drag kan man titta i regeringsförklaringen och utrikesdeklarationen som regeringen presenterar varje år. Regeringsförklaringen visar vilken politik regeringen vill föra under året. Utrikesdeklarationen handlar om hur regeringen ska arbeta internationellt under det kommande året. EU brukar vara en del i det arbetet.

För att veta vad regeringen tycker i sakfrågor, till exempel dess inställning till ett EU-förslag, kan man följa regeringens arbete i ministerrådet. Inför mötena i ministerrådet informerar ansvarigt departement om vad Sverige tycker i de frågor som ska tas upp. Den ansvariga ministern ska samråda med EU-nämnden inför mötet. I protokollen från EU-nämnden går det att hitta mer utförliga redogörelser för den svenska synen på ett EU-förslag.

Men även innan ett EU-förslag har tagits upp för beslut i ministerrådet kan det finnas preliminära svenska ståndpunkter om förslaget i fråga. Regeringen skriver ofta så kallade fakta-pm om nya förslag från EU-kommissionen.

Myndighetspersonal sitter med i EU-grupper

På de svenska myndigheterna arbetar personer som har sakkunskap inom olika områden, till exempel livsmedelsfrågor eller energieffektivitet. Det är vanligt att dessa personer på grund av sina expertkunskaper deltar i EU-institutionernas arbete. Handläggare från svenska myndigheter sitter till exempel med i kommissionens expertgrupper som hjälper till att utarbeta förslag till EU-lagar.

Det är även vanligt att regeringen ber myndigheterna att skicka personer som ska representera Sverige i de rådsarbetsgrupper som finns under ministerrådet.

Kommuner och regioner vill påverka EU

Cirka 60 procent av de frågor som finns på dagordningen för mötena i kommunfullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU. Det är också på regional och kommunal nivå som de flesta EU-besluten genomförs i praktiken. Eftersom kommuner och regioner påverkas av EU vill de i sin tur påverka EU.

De svenska kommunerna har representanter i EU:s regionkommitté. I regionkommittén samarbetar de med andra länders ledamöter för att se till att EU-besluten blir bra för den regionala och kommunala nivån i EU-länderna.

Många svenska kommuner och regioner har även ett regionkontor i Bryssel. Kontoren bevakar frågor som är av intresse för regionen eller kommunen och försöker påverka EU:s beslutsfattare.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-04-25

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.