Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Tre svenska valkuvert. Foto: Matton.

Det svenska riksdagsvalet påverkar EU

Det svenska riksdagsvalet påverkar EU eftersom politikerna i Sverige är med och formar EU:s politik. Hur hänger det ihop?

Den regering som tillträder efter ett riksdagsval ska företräda Sverige i EU och förhandla med de andra medlemsländerna om hur EU:s politik ska se ut. Det arbetet sker i EU:s ministerråd, som fattar beslut om nya EU-lagar.

Sveriges statsminister deltar också i EU:s toppmöten i Europeiska rådet. Där träffas ländernas stats- och regeringschefer för att dra upp riktlinjerna för framtiden och diskutera långsiktiga EU-frågor.

EU-politiken ska förankras i riksdagen

Regeringen ska diskutera och förankra sin EU-politik i riksdagen, det står i den svenska grundlagen. De 349 riksdagsledamöterna har i uppgift att ställa frågor och ge synpunkter till regeringen på dess EU-politik.

17 av riksdagsledamöterna sitter också i riksdagens EU-nämnd och har därmed en särskild roll. Regeringen ska stämma av med EU-nämnden innan regeringens ministrar är med och beslutar om nya EU-lagar i ministerrådet.

Riksdagsledamöterna väljs i allmänna val och det senaste riksdagsvalet var den 14 september 2014. Nästa riksdagsval är den 9 september 2018.

Lokalpolitikerna tycker till om EU:s regionalpolitik

Många EU-beslut påverkar kommuner och landsting. Därför har de valda lokalpolitikerna sin egen väg för att påverka EU i frågor som direkt rör kommuner och regioner. Det gör de genom EU:s regionkommitté, där 12 svenska lokalpolitiker ingår.

Europaparlamentet påverkas inte

Ledamöterna i Europaparlamentet väljs också av folket i allmänna val. Valet sker vart femte år och det senaste valet var i maj 2014. Sverige har 20 ledamöter. De ska representera sina väljare och påverkas inte av det svenska riksdagsvalet.

Ordförklaringar

Europaparlamentet

Europaparlamentet beslutar om nya EU-lagar tillsammans med ministerrådet. Ledamöter i Europaparlamentet väljs i allmänna val i EU-länderna.

Läs mer om Europaparlamentet

Europeiska rådet

Europeiska rådet bestämmer om riktlinjerna för EU-samarbetet på längre sikt. Europeiska rådet består av en vald ordförande, EU-ländernas stats- eller regeringschefer samt EU-kommissionens ordförande.

Läs mer om Europeiska rådet

Ministerrådet

Ministerrådet beslutar om nya EU-lagar, i de flesta fall tillsammans med Europaparlamentet. Ministerrådet består av 28 ministrar, en från varje EU-lands regering.

Läs mer om Ministerrådet
Senast uppdaterad: 2016-04-26

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.