Meny Sök
Sök på EU-upplysningen

Vanliga sökord

Inga vanliga sökord hittades. Pröva att skriva klart ditt sökord och klicka på sökknappen.

Artiklar om EU

Inga artiklar hittades

Frågor och svar om EU

Inga frågor och svar hittades

Marie Granlund (S) och Birgitta Ohlsson (L) vid riksdagens EU-debatt i juni 2016. Foto: Melker Dahlstrand / Riksdagsförvaltningen.
I fokus

Publicerad: 2016-06-10 Senast uppdaterad: 2016-06-10

Orolig omvärld i fokus för riksdagens årliga EU-debatt

Flyktingkrisen och Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet var ett par av frågorna som togs upp vid riksdagens EU-debatt i juni 2016. Debatten utgick från regeringens skrivelse Verksamheten i Europeiska unionen 2015.

Varje år håller Sveriges riksdag en EU-debatt som utgår från regeringens årliga skrivelse om verksamheten i EU under föregående år. Skrivelsen kallas Årsboken om EU och kan beskrivas som regeringens årsrapport över arbetet i EU.

2015 var ett dramatiskt år för EU

I Årsboken om EU 2015 beskriver regeringen ett dramatiskt år för EU. Några exempel som lyfts är de stora flyktingströmmarna, terrorattentaten i Frankrike och konflikterna i Syrien och Ryssland-Ukraina. Den ekonomiska krisen i Grekland och Storbritanniens folkomröstning om EU-medlemskapet är andra frågor som präglat EU under 2015.

Skrivelsen sammanfattar också den svenska regeringens agerande i EU:s olika sakområden och redogör för svenska överträdelseärenden, alltså ärenden där EU-kommissionen anser att en medlemsstat inte uppfyller sina skyldigheter.

Debatten fokuserade på kriser

Under våren, inför EU-debatten, har Årsboken om EU 2015 granskats och behandlats av riksdagens utrikesutskott. I sitt betänkande skriver utskottet bland annat att det behövs ett mer enat agerande från EU och att EU:s framtida asylsystem bör uppnå en jämnare fördelning av asylsökande. Utskottet betonar också att Storbritannien är en viktig partner för Sverige i EU-samarbetet och att utskottet därför hoppas att landet ska förbli medlem.

När riksdagsledamöterna den 8 juni debatterade verksamheten i EU under 2015 kom debatten, precis som regeringens skrivelse och utskottets betänkande, mycket att handla om pågående kriser och ödesfrågor för EU samt om medlemsländernas förmåga att samarbeta i dramatiska tider.

Ordförklaringar

EU-kommissionen

EU-kommissionen föreslår nya EU-lagar och bevakar att EU-länderna följer de regler EU har. Kommissionen har 28 kommissionärer, en från varje EU-land.

Läs mer om EU-kommissionen

Regeringen ska informera riksdagen

Enligt svensk lag måste regeringen, som företräder Sverige i EU, löpande informera riksdagen om vad som sker inom ramen för EU-samarbetet. Den årliga skrivelsen om verksamheten i EU är ett av sätten som regeringen informerar riksdagen på. Läs mer om regeringens och riksdagens arbete med EU:

Hade du nytta av denna information?

När du svarar på frågan ovan samtycker du också till att cookies används. Inga personuppgifter lagras. Mer om cookies.